Videre må 28-åringen betale offeret 150.000 kroner i erstatning.

I Bergen byrett sa 28-åringen seg skyldig i tiltalen.

Stygg og krenkende

Statsadvokat Walter Wangberg la ned påstand om fem års fengsel og fem års sikring. Retten har dermed dømt mannen strengere enn aktor ba om.

— Det er vanskelig å forestille seg en voldtekt gjennomført på en styggere og mer krenkende måte enn den tiltalte har gjort seg skyldig i. Det må ha betydning for straffeutmålingen, skriver retten i dommen.

Retten er heller ikke i tvil om at betingelsene for anveldelse av sikring er til stede.

Brutalt og planlagt

28-åringen dømmes for en brutal, planlagt overfallsvoldtekt. Den ble gjennomført med en rekke slag med et tungt skrujern mot hodet og ansiktet, steder på kroppen som er særlig utsatt for skader.

I dommen går det frem at skrujernet ble presset gjennom huden i ryggen med stor kraft. Tiltalte har forklart at han gjorde det for å oppnå det han ville, et samleie med fornærmede.

Tilfeldig valgt offer

Fornærmede var et tilfeldig valgt offer for en målrettet handling, skriver retten i dommen.

"Hun skulle gå alene ut fra sentrum og ville da være et passende objekt for hans ønske om seksuell omgang, selv om det skulle "gå ut over armer og bein". Fornærmede gjorde den motstand hun kunne, hun ga aldri tilatelse til at hun aksepterte slike handlinger, hun var redd for at han skulle skade henne, selv om hun ikke fryktet for sitt eget liv. Hun gråt hele tiden, forsøkte å komme seg vekk, få vekk skrujernet og forsøkte å rope på hjelp. Tiltalte var den sterkeste og kunne gjennomføre sitt forsett", heter det i dommen.

Lite formildende

28-åringen er tidligere domfelt fire ganger for voldsforbrytelser i tillegg til vold mot politiet.

I formildende retning har retten funnet svært lite å anføre.