Macumba bar står øverst på svartelisten for 2005. Baren har pådratt seg seks prikker for overtredelser på alkoholloven: «Skjenket til person som måtte antas å bli åpenbart beruset» og mangel på alkoholfritt alternativ. Macumba er dermed to prikker fra inndragelse av skjenkebevillingen.

Aeterno , Wang Fu restaurant og Kong Oscar Biljard & Dart Pub har i år fått fem prikker hver for salg av alkohol etter tillatt salgs— og skjenketid.

Også Madam Felle har fått fem prikker. Her drakk gjester alkohol ved uteserveringen etter tillatt skjenketid.

Salhushallen har brutt alkoholloven tre ganger i år. For alkohol medbrakt utenfor skjenkestedet og manglende skjenkekart har hallen fått fem prikker.

Her er straffene:

Åtte prikker - Løyveinndragelse inntil to uker

Ni prikker - Løyveinndragelse inntil én måned

Ti prikker - Løyveinndragelse inntil to måned

Butikker og serveringssteder som selger alkohol blir kontrollert rundt tre ganger årlig av Kontor for skjenkesaker ved Bergen kommune.

— Ved grove overtredelser ilegger vi fem til åtte prikker på en gang. I 2004 gjorde vi dette med Era, Bankorotto, Garage og Engelen, får bt.no opplyst fra det kommunale kontoret.

Én prikk blir gitt ved manglende skjenkekart, ulovlig alkoholreklame og mangel på alkoholfritt alternativ. To prikker for mer alvorlige tilfeller, som gjester som tar glasset med seg utenfor lokalene. Prikkene varer ett år.

Studentkroa «Bryggeriet», Wesselstuen Logehaver og Eksotisk Take Away har fått to prikker.

Se hele listen for 2005 hos Bergen kommune.