Men ved alle de tre episodene ble faren for kollisjon oppdaget tidsnok til at flyene fikk manøvrert seg unna og endret høyde.

Statens havarikommisjon for transport ser alvorlig på de tre episodene, som skjedde våren og sommeren i fjor med fly av typen Dash 8. Havarikommisjonens rapport for den første nestenkollisjonen er nå ferdig, og ble offentliggjort rett før pinse. Den gjelder en episode der to Widerøe-fly var på kollisjonskurs under innflyging torsdag 26. mai 2005.

Men i rapporten omtales også to andre liknende episoder søndag 26. juni og tirsdag 5. juli samme år. Selv om den første episoden var mest alvorlig, er de to andre, som også er rapportert til kommisjonen, nesten identiske.

Skulle lande samtidig

Rapporten fra havarikommisjonen omhandler altså kun den første flyepisoden i luften få kilometer fra rullebanen på Sogndal lufthavn. To Widerøe-fly skulle lande omtrent samtidig. Det ene kom fra Ørsta/Volda og det andre fra Sandane. De valgte hver sin innflygingsprosedyre, og endte dermed i retning mot hverandre. Også ved de to andre episodene, kom flyene fra henholdsvis Ørsta/Volda og Sandane, og brukte ulike innflygingsprosedyrer inn mot rullebanen. Dermed fikk også disse kurs mot hverandre.

Rapporten sier ikke noe om hvor mange passasjerer det var i flyene. Ifølge havariinspektør Torfinn Horn skyldes episodene at Widerøe hadde endret på innflygingsprosedyrene i Sogndal like før hendelsene skjedde. I perioden var begge begge prosedyrer brukt når fly skulle lande.

Alvorlig

– Den gamle innflygingsprosedyren var like god og trygg som den nye. Men i overgangen mellom de to, har flyene brukt hver sin prosedyre samtidig, selv om de kom fra samme retning. Det har skapt disse tre episodene, sier havariinspektør Horn.

– Er det alvorlig at det skjer tre slike episoder med fly fra samme flyselskap under innflyging til samme flyplass med så kort mellomrom?

– Det er alvorlig nok til at vi lager rapporter om dem. Hvis praksisen med to ulike innflygingsprosedyrer hadde fått fortsette, kunne det lett ha oppstått en ukontrollert situasjon, der det hadde gått galt og ulykken vært et faktum, sier Horn.

Har endret rutiner

Han legger til at Widerøe nå har ryddet opp i forholdet, og at det nå er kun en innflygingsprosedyre i bruk ved flyplassen. Også informasjonssjef Siw Sandvik i Widerøe bekrefter at alle selskapets fly nå bruker den samme prosedyren for all innflyging til Sogndal lufthavn. Dermed unngår man slike farlige episoder i luften.

Ifølge Havarikommisjonen oppdaget man i alle de tre tilfellene at flyene var på mulig kollisjonskurs før antikollisjonssystemet TCAS ble utløst. De farlige situasjonene ble derfor avverget før det oppsto akutt kollisjonsfare i luften. Hvis ikke pilotene selv hadde sett at flyene var på kurs mot hverandre, ville TCAS-alarmen blitt utløst ca. 40 sekunder før en mulig kollisjon. Ulykker ble unngått fordi pilotene på sine radardisplay i cockpit så at flyene var på mulig kollisjonskurs. Dermed kunne et av flyene gjøre en unnamanøver og endre høyde ved alle de tre hendelsene.

Får kritikk

I sin rapport peker kommisjonen på at det var mange fellestrekk ved de tre hendelsene. To fly kom inn mot Sogndal samtidig i dagslys fra samme retning, flyene som endte i konflikt med hverandre var fra samme selskap, besetningene valgte hver sin innflygingsprosedyre, og var ikke tilstrekkelig informert om hverandres intensjoner for landingen. Også valgene som ble gjort av pilotene når de skjønte at noe galt kunne skje, var identiske.

Havarikommisjonen kritiserer også Widerøe, Avinor og Luftfartstilsynet for at man ikke i fellesskap har sørget for at den nye innflygingsprosedyren er gjort allment tilgjengelig for piloter fra andre selskaper enn Widerøe. Ifølge Widerøes informasjonssjef Siw Sandvik er dette nå gjort.

ALVORLIG: Ulike innflygningsprosedyrer førte til tre episoder der fly havnet på kollisjonskurs få kilometer fra rullebanen ved Sogndal lufthavn i fjorsommer. Havarikommisjonen ser alvorlig på episodene. FOTO: TOR YTTRI