MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.no — Det er tragisk at støttesystemet er lagt opp slik at du må kjempe. Det er ikke alle som har ressurser til det, sier Vibeke Holmefjord.For henne er det herlig å kunne legge kampen mot Fylkestrygdekontoret i Hordaland bak seg. - Uten støtte fra media og andre hadde denne saken aldri endt så godt, så raskt, tror hun. Raskt og godt Vibeke Holmefjord ble lam fra livet og ned etter en trafikkulykke for to år siden. Hun kjempet seg tilbake til jobben som gymlærer.Men skaden førte til at hun ikke kunne jobbe i mer enn knapt en halv stilling.Da hun søkte om uførepensjon fikk hun avslag. Fylkestrygdekontoret mente jobben som kroppsøvingslærer ikke var optimal. Regelvokterne fant ut at hun kanskje kunne jobbe tre-fire prosent mer i et annet yrke.Fra den ene dagen til den neste kuttet trygdekontoret den midlertidige uførestønaden. Refset av minister Etter at Bergens Tidende skrev om henne 13. mai, tok stortingsrepresentant Ågot Valle (SV) saken opp i Stortingets spørretime. Sosialminister Guri Ingebrigtsen måtte svare på om behandlingen av Holmefjord var en grei måte å behandle folk på. Sosialministeren gikk relativt langt i sin kritikk av fylkestrygdekontoret, og mente blant annet det var uholdbart å stoppe trygdeutbetalingen før anken var behandlet.- Uten dette presset hadde jeg nok måtte ventet i 3-6 måneder. Så lang tid tar det vanligvis å behandle ankesaker, sier Holmefjord. Ny kamp Dette er ikke den første kampen Vibeke Holmefjord har kjempet siden hun ble lam for to år siden. Heller ikke den siste.Hele livet har Vibeke Holmefjord vært et aktivt friluftsmenneske. Men det er ikke helt enkelt for henne å ta seg frem på sykkel og på turer i skog og mark, der ingenting er tilrettelagt for funksjonshemmede. Hun har søkt om personlig assistent, for å komme ut i naturen en helg i ny og ne. Vibeke Holmefjord har fått avslag og må anke.- Jeg hører hele tiden at jeg kan jo bare anke. Men det tar tid å anke. Og det tar krefter å anke. Bare de ressurssterke klarer seg i et sånn system. Da blir ikke systemet rettferdig, mener Vibeke Holmefjord.Hun nekter å leve et passivt liv i sin tilrettelagte leilighet. Til sommeren setter hun seg på sykkelen. Med armene som motor er målet å sykle nærmere 40 mil langs Donau i Østerrike. Familien stiller opp og gjør turen mulig for henne. Vibeke Holmefjord lever in gang. Hun vil leve livet aktivt og med en jobb hun trives i. Det siste får hun nå mulighet til.