Kjell Knoop led et sviende nederlag i Bergen tingrett i går. I stedet for å vinne frem i søkemålet, må han ut med over en million kroner i saksomkostninger.

Knoop gikk til erstatningssak mot Carl Fredrik, Bjørn Erik Flakne, Revisjonsfirmaet Flakne & Solberg, en tidligere ansatt i revisjonsfirmaet og firmaets forsikringsselskap.

Ville ha 13 millioner

Knoop mente de saksøkte måtte holdes ansvarlig for at 13 millioner kroner forsvant fra selskaper Carl Fredrik Seim opptrådte som stråmann i. Han mente han hadde gitt Flakne & Solberg et oppdrag som ble vanskjøttet av Seim. Seim arbeidet på dette tidspunktet for revisjonsfirmaet.

Retten fant at Kjell Knoop, på grunn av en personlig konkurs i 1993, ikke ønsket å stå frem som innehaver av de betydelige verdier aktivitetene i selskapene han lot Seim styre.

Retten mener også at Seim fremstod som stråmann — og eier - av Kjell Knoops foretak etter Knoops ettertrykkelige ønske. Retten mener også at Knoop holdt seg godt orientert om de disposisjoner som ble foretatt i selskapet.

Tredje rettsrunde

Dette er tredje rettsrunde i Seim-komplekset. Tidligere har Bergen tingrett slått fast at lakseoppdretteren Inge Nicolaysen ikke hadde krav på erstatning fra Seim og andre som deltok i en eiendomstransaksjonen i Vestfold. Nicolaysen følte seg lurt for 15 millioner kroner. Han har anket saken.

Også i strafferettslig sammenheng har det gått bra for Seim. Ettersom Ole Jacob Remfeldt og Svein Olav Nygård ble frifunnet for forsøk på å bestikke advokat Bertram Vedeler, forsvinner et av de mest alvorlige tiltalepunktene mot Seim.

Hovedsaken mot Carl Fredrik Seim, Tor Arne Uppstrøm og Bertram Vedeler er berammet til 6. september. Tingretten har nektet å etterkomme en begjæring om utsettelse fra Seims advokat, Trygve Staff. Han er da opptatt med ankebehandlingen av NOKAS-saken.

Staff har påkjært denne avgjørelsen til lagmannsretten.