Allerede for om lag ett år siden fattet likningskontoret interesse for transaksjoner som ble foretatt mellom Seims selskaper.

Etter hva Bergens Tidende erfarer ble det så tidlig som november i fjor satt ned en gruppe på flere personer fra Likningskontoret i Bergen og Fylkesskattekontoret i Hordaland som fikk i oppgave å gå gjennom alle Seims selskaper.

Det førte til fullstendig bokettersyn i så å si alle selskaper hvor 29-åringen har hatt en formell posisjon — over 20 til sammen.

I forbindelse med arbeidet dukket stadig nye - og mer omfattende - forhold opp.

Mangler dokumentasjon

Blant annet fant de en rekke transaksjoner som ikke kunne dokumenteres eller hadde svært mangelfull dokumentasjon. I tillegg avdekket de svært mangelfulle regnskaper i en rekke av Seims selskaper, blant annet Vågen Eiendomsselskap, Peletron Offshore og Møllendalsbakken 9. Flere regnskaper er heller ikke levert.

Det er etter hva Bergens Tidende erfarer blant annet disse forholdene siktelsen mot Seim er basert på.

Gruppen besto av personer fra Likningskontoret i Bergen og fra Fylkesskattekontoret i Hordaland. Sjef for aksjeavdelingen ved Bergen Likningskontor, Kaare K. Songstad, ledet gruppen.

— Arbeidet har pågått en stund, sier han, men vil ikke bekrefte når det startet.

Han legger til at arbeidet fortsetter uavhengig av politiaksjonen lørdag kveld.

Fungerende kontrollsjef Jostein Rene ved fylkesskattekontoret sier på generelt grunnlag at kontoret bistår politiet i flere saker. Han vil ikke uttale seg om den konkrete saken.

Må svare for 45 mill.

Etter hva Bergens Tidende forstår dekker siktelsen politiet så langt har tatt ut, bare en del av forholdene som er avdekket.

— Siktelsen er foreløpig, og det ligger i kortene at den kan bli utvidet, sier politiadvokat Ole Mevatne i Hordaland politidistrikt.

Seim satt i avhør hele søndagen, og vil i dag trolig bli fremstilt for varetektsfengsling.

Under avhørene søndag skal Seim ha blitt forelagt en liste over uttak som er gjort fra selskapene Mjellem & Karlsen Holding AS og Mjellem & Karlsen Eiendomsutvikling AS. Summen av uttakene er på 25 millioner kroner.

Seim skal blant annet ha hatt en hemmelig konto. Gjennom denne skal store beløp fra Mjellem & Karlsen-systemet ha blitt kanalisert, blant annet til selskap i Paleum-systemet. Paleum er eid av Tor Arne Uppstrøms kone Gunn Aarøe Uppstrøm.

Totalt kan uttaket ha vært på hele 45 millioner kroner. Det er disse uttakene som er kjernen i politiets siktelse.

Skattesmell

Samtidig jobber bostyret etter konkursen i Møllendalsbakken 9 AS med en sak som kan ende med anmeldelse av Seim. Fra selskapet har 29-åringen ført ut 800.000 kroner.

— Seim hevder at pengene er tilbakebetaling for et tilsvarende beløp han lånte selskapet tidligere. Og han sier han kan dokumentere det. Vi venter på dokumentasjonen. Om vi ikke får det, må vi kontakte politiet, sier bostyrer Kaj Wigum.

I tillegg ser de på et lån på fem millioner kroner selskapet tok i Finansbanken. Wigum sier disse pengene aldri kom til selskapet. Lånet er nå tilbakebetalt.

Han legger til at bostyret snart vil ha full oversikt, og at arbeidet i boet fortsetter uavhengig av at Seim er pågrepet.

Myndighetenes interesse for Carl Fredrik Seim har samtidig andre sider enn det strafferettslige. Likningskontoret interesserer seg også for de store beløpene som er ført ut av selskapene til Seim.

Disse uttakene kan bli behandlet som ulovlig utbytte. Og det kan gi Seim en real baksmell på skatten.

RANSAKET: Seims privatbolig i Starefossen (bildet), Reksten-villaen og en seilbåt ble ransaket.