Dermed kommer Seims forsvarer Trygve Staff i en lei knipe. Trygve Staff er også forsvarer i NOKAS-saken i Stavanger. I den opprinnelige tidsplanen skulle en ankebehandling av denne saken vært gjennomført nå i vår. På grunn av tiden som gikk med i Tingretten i Stavanger er denne saken nå utsatt til samme tidspunkt som Seim-saken skal starte; i begynnelsen av september.

Staff søkte om å få Seim-saken utsatt. De to andre forsvarerne har ikke motsatt seg det, og statsadvokat Erik Stolt Nielsen gikk imot en utsettelse.

— Det kommer som et sjokk for meg. Jeg trenger Trygve Staff som forsvarer, sier Carl Fredrik Seim til bt.no.

Les mer om saken i BT torsdag