1. juni skal Vågen Brygge Invest (VBI) etter kjøpsavtalen med Carl Fredrik Seims Mjellem & Karlsen betale cirka 216 millioner kroner for Marineholmen. Men nå tyder mye på at Seim må vente på pengene.

— Hvis du kjøper en eiendom, så forventer du å få skjøte på den, sier John Einar Thorbjørnsen i VBI.

Og det er problemer med skjøtet som kan utsette oppgjøret. Mjellem & Karlsen har nemlig formelt ikke sikret seg eiendomsretten til hele det tidligere havneområdet ved verftet som ble fylt ut for noen år siden. Svein Hatvik-bygningen ligger i dag på deler av dette området (se foto).

Det skal kun være formaliteter som gjenstår før selger av tomten får eiendomsretten til området, men det kan ta tid.

— 1. juni var nok en optimistisk dato. Kanskje burde vi sagt 1. oktober eller 1. november i stedet. Bankene i dag stiller ekstreme krav til dokumentasjon, sier Thorbjørnsen.

- Har god tid

— Er det aktuelt å utsette overtakelsen til oktober eller november?

— Hvis ikke hjemmelen foreligger før i oktober på grunn av varslingsfrister, er det datoer som peker seg ut. Men det blir spekulasjoner, sier han.

Han presiserer at han ønsker handelen gjennomført, men at det ikke er noe dramatikk i utsettelsen.

— Prosessene går jo, både planarbeidet og reguleringsarbeidet går sin gang. Denne prosessen vil ta fire år, så vi har god tid, sier han.

— Kan det bli aktuelt å betale Seim håndpenger 1. juni?

— Nei, det er ikke slik det foregår. Men det kan være aktuelt å overta deler av eiendommen som allerede er klare, sier han.

— Allerede mandag?

— Alle ønsker det skal skje så raskt som mulig, men det må være praktisk mulig, sier han.

— Har Seim kjøpt katten i sekken?

— Nei, det har han ikke, mener Thorbjørnsen.

Han frykter ikke det skal bli vanskelig å finansiere kjøpet når selgeren kan dokumentere at han eier hele eiendommen.

— Vi har fått tilbakemelding på at finansieringen kommer når alle forhold er avklart, sier han.

Seim må betale

Da Carl Fredrik Seim sammen med Tor Arne Uppstrøm i fjor kjøpte Mjellem & Karlsen, ga Helge Stokke dem en selgerkreditt. Seim og Uppstrøm skylder Stokke cirka 30 millioner kroner. 31. mai forfaller et avdrag på over fem millioner kroner.

Spørsmålet nå er om Seim og Uppstrøm vil klare å betale avdraget hvis de ikke får kjøpesummen for Marineholmen innen fristen. At Seim ikke akkurat har overflod av disponible midler er konkursen i hans selskap Møllendalsbakken 9 et tegn på, selv om selskapets økonomi ikke er det samme som eierens økonomi. Seim begjærte Møllendalsbakken 9 konkurs i slutten av april.

- Ikke mitt problem

— Jeg forholder meg til at Seim skal betale meg 31. mai. Hvor han får pengene fra, er ikke mitt problem, sier Helge Stokke til BT.

Det er ikke første gang betalingen av Marineholmen utsettes. Sist skjedde det for ganske nøyaktig et år siden, da Seim kjøpte Mjellem & Karlsen av Helge Stokke. Seim betalte ikke før halvannen måned etter avtalt tid, og måtte derfor betale Stokke en kompensasjon på to millioner kroner.

BT fikk ikke kontakt med Carl Fredrik Seim torsdag ettermiddag.

MARINEHOLMEN: Verftet skal ha sikret seg hjemmel på mesteparten av det utfylte området, men ikke på hele. Dermed trekker det ut før Carl Fredrik Seim får oppgjøret sitt.<p/> ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN