TORSTEIN STANGENES

EINAR H. G. SPANG

torstein.stangenes@bt.no

I slutten av mai 2002, drøye to måneder etter at Carl Fredrik Seim hadde kjøpt Mjellem & Karlsen fra Helge Stokke, underskrev Seim en erklæring om at han personlig var ansvarlig for at Stokke skulle få 29 og en halv million.

Bostyrer i Carl Fredrik Seims personlige konkursbo skriver i sin boinnberetning som Bergen byfogdembete har mottatt i dag, at han antar at Seim ble insolvent senest fra det tidspunkt.

For at Seim skal ha vært insolvent, må gjelden ha vært større enn verdien av eiendelene hans, og han må ha vært ute av stand til å innfri sine forpliktelser etter hvert som de forfalt.

Måtte ta opp ulovlige lån

Bostyrer argumenterer for sitt syn ved å peke på at Seim måtte ta opp ulovlige lån i selskaper han eide for å betale for et selskap han kjøpte, og at han selv ikke hadde råd til å betale en seilbåt han hadde kjøpt. Han måtte derimot få hjelp fra revisjonsselskapet Flakne & Solberg.

BT gjør oppmerksom på at Seim bestrider at lånet han tok opp fra eget selskap våren 2002 var ulovlig.

Hvis bostyrer får rettens medhold i sin antakelse om insolvenstidspunkt, betyr det at en rekke av Seims transaksjoner fra våren 2002 kan gjøres om. Og bostyrer varsler i sin innberetning at han vil saksøke eller vurdere å saksøke flere av Seims forretningsforbindelser.

Seim ble begjært personlig konkurs 19. november i fjor, og slått konkurs av byfogden i Bergen i februar i år. Seim anket helt til Høyesteretts kjæremålsutvalg, men tapte også der i september i år.

I løpet av bobehandlingen er det kommet inn 38 krav mot konkursboet. Til sammen er de på over 257 millioner kroner.

Ville ha hus, biler og seilbåt

Men ingen som ikke har pant i Seims eiendommer kan vente å få noe tilbake av pengene de mener de har krav på. I boet er det nemlig ingen midler.

Om konkursårsaken skriver bostyrer:

«Carl Fredrik Seim har hatt større fokus på å skaffe seg hus, biler og seilbåt og privat forbruk enn på rentable investeringer. Det er mye som tyder på at Carl Fredrik Seim sin økonomi har vært preget av systematisk tilsidesettelse av regler og normer for forsvarlig forretningsdrift.»

I tillegg til at Seim er personlig konkurs er han siktet for økonomisk utroskap og brudd på regnskapsloven.

PS! Ved å klikke på en av linkene til høyre kan du lese Bostyrerens rapport. bt.no har redigert ut en del perifere navn og personlige opplysninger.

SKYLDER 257 MILLIONER?: Konkursboet til Carl Fredrik Seim har mottatt krav på 257 millioner kroner.