Anledningen var Henrik Færevågs nye debattkveld «Kafémenerne», som hadde sin debut i Visekjelleren på Rick's.

På programmet sto Mjellem & Karlsen-saken. For første gang siden han ble arrestert i fjor sommer stilte Carl Fredrik Seim opp for å fortelle offentligheten sin versjon av saken. At Seim valgte dette forumet var ikke tilfeldig.

— Carl Fredrik Seim og jeg har vært naboer. Vi har hatt fortrolige samtaler i løpet av det siste året, sa Færevåg innledningsvis.

Møttes til frokost

Deretter ønsket han Seim velkommen på podiet, til applaus fra salen. I løpet av den neste halvtimen diskuterte Færevåg og Seim de forskjellige sidene av Mjellem & Karlsen-saken, med vekt på Seims motiver og medias fokus på ham.

Han fortalte blant annet om sitt første møte med Tor Arne Uppstrøm:

— Vi møttes til frokost på Hotel Admiral. Han var hyggelig, utadvendt og fremsto som han hadde utrolig mange penger. Det bugnet!

— Det ble anslått at Uppstrøm var god for over 300 millioner. Hva tror du nå? spurte Færevåg.

— Jeg vil ikke spekulere, men tror det var et par nuller for mye, svarte Seim.

Sto på sitt

— Si meg, hvordan får man ideen om at man skal kjøpe Mjellem & Karlsen?

— Hvorfor ikke? Nei, Uppstrøm spurte «Hvorfor skal vi ikke ta og kjøpe det?». Et par dager senere hadde vi skrevet kontrakt, sa Seim.

Seim sto fast ved at hans motiv var å drive verftet videre, samt utvikle eiendommene på Marineholmen. Da konkursen truet etter bare fem uker var Uppstrøms pengepung tom, sa han.

— Det måtte spyttes inn nærmere 30 millioner umiddelbart. Det var ikke de jeg hadde med meg interessert i.

Til debatt stilte også RV-politiker Torstein Dahle, BT-journalist Einar Spang og tidligere tillitsmann og styremedlem i Mjellem & Karlsen, Trygve Horgen. Sistnevnte sto fast ved sin påstand om at oppkjøpet var et slakt. Politiet har ennå ikke tatt ut tiltale mot Carl Fredrik Seim.


Fakta om Seim-saken

  • Carl Fredrik Seim har allerede fått varsel om en rekke søksmål, krav og politianmeldelser for måten han har handlet og forvaltet store verdier på. Politiet startet med etterforskning av hvor 25 millioner hadde tatt veien fra Mjellem&Karlsen.
  • Oslo-legen Bjørn Gilbo, som sammen med Tor Arne Uppstrøm kjøpte Peletron Offshore av Seim for 18 millioner kroner, har varslet krav mot Seim på 10 millioner.
  • Kjell Knoop har laget en stevning mot Seim der han krever ham for 24 millioner kroner. Stevningen, som er underveis til Bergen tingrett, er også rettet mot revisjonsfirmaet Flakne & Solberg, som Seim tidligere samarbeidet med. Stevningen vil, etter det Bergens Tidende kjenner til, bli fulgt opp med en politianmeldelse for underslag av det samme beløpet. Forretningsmannen mener Seim har forsynt seg av hans klientmidler.
  • Inge Nicolaysen på Sotra har saksøkt Seim, Tor Arne Uppstrøm og Bertram Vedeler med krav om å få 25 millioner kroner av dem. Det er grunn til å tro at Seim vil bli holdt ansvarlig for halvparten av dette. Kravet skyldes handelen med Parken Eiendomsselskap i Vestfold. Saken er også politianmeldt.
  • Bostyret i Møllendalsbakken 9 AS har meldt krav i størrelsesorden 10 millioner kroner. De mener Seim ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser, og har begjært ham personlig konkurs. Boet har innrapportert flere forhold til politiet.
  • I en foreløpig boinnberetning fra Seims konkursrammete selskap Peletron mener bostyrer at det kan være grunnlag for millionkrav mot Seim. På grunn av mistanke om lovbrudd er politiet koblet inn også her.
MØTTES TIL DEBATT: Carl Fredrik Seim forklarte i går sin versjon av historien før og etter Mjellem & Karlsen gikk konkurs i fjor. Til stede var også styremedlem og tillitsmann Trygve Horgen, som stadig mener Seim var med på å slakte bedriften.