Høyesterett skal avgjøre om Gulating lagmannsrett handlet rett da anken over det meste av tingrettsdommen mot Seim ble avvist i vår.

Seim ble høsten 2007 i Bergen tingrett dømt til fem og et halvt års fengsel for underslag og bedrageri.

De mest alvorlige tiltalepunktene gjaldt uttak fra verftet Mjellem & Karlsen som Seim kjøpte sammen med Tor Arne Uppstrøm i 2002. De to slo verftet konkurs, og 300 ansatte mistet jobben.

Gulating lagmannsrett nektet anken over det meste av dommen fra tingretten fremmet, men reduserte likevel straffen til fire års fengsel.

Hvis Høyesterett kommer til at lagmannsretten ikke skulle avvist det meste av anken, kan hele saken komme opp til ny behandling i lagmannsretten.

Seims forretningspartner Uppstrøm er tiltalt for mange av de samme forhold som Seim er dømt for. Straffesaken mot Uppstrøm har vært berammet to ganger, men han har ikke møtt. Nå er saken berammet for tredje gang med start 30. august neste år.