I det den spektakulære kortesjen seg inn Vågen, brøt også solen gjennom skydekket og sendte noen stråler mot publikum.

— Dette er fantastisk og vekker mange gode minner fra 50-tallet, forteller Karen-Haldis Foyn, en utflyttet bergenser som BT treffer på kaien. Hun husker godt dampbåtene de tok når familien skulle på landet i ferien.

— Det var alltid en begivenhet når båtene la til kai. De var jo limet mellom byen og øyene, sier hun.

Tilbake til 50-tallet

Nordsteam er resultatet av et tilfeldig møte mellom tre dampskip i Tønsberg i 1975. Det første veteranskipsstevnet ble arrangert i Göteborg året etter med ni skip. Siden har de tre nordiske fartøyvernorganisasjonene Norsk Veteranskibsklub, Sällskapet Ångbåten og Dansk Veteranskibsklub organisert festivaler med jevne mellomrom.

Den siste fant sted i Bergen i 2000 og nå damper det i byen igjen. Mer enn det noen gang har gjort på Nordsteam. Med bortimot 50 veteranskip er dette den største Nordsteam-festivalen så langt. Til og med søndag vil Bergen være vertskap for veterankjøretøyer både på land og sjø. I løpet av de neste dagene har alle som vil sjansen til å tre 50 år tilbake i tiden og oppleve 50-tallets Vågen.

Nede i maskinrommet på D/S «Styrbjørn» går stemplene jevnt og trutt, lunkne vanndråper faller mot gulvet og damp siver ut fra rørene her og der. Det er bare et halvår siden denne maskinen gikk for første gang på 40 år. Karene om bord har lov å være stolte.

Resultatet av 25 års dugnad

«Styrbjørn» er en svensk slepebåt, men hun har for det meste operert i Narvik og hatt som oppgave å buksere malmskip. I 1964 var det slutt. «Styrbjørn» ble erstattet av en dieseldrevet kollega og selv ble hun liggende og forfalle til 1979. Da ble hun overtatt av Norsk Veteranskipsklub og slept til Oslo for renovering.

Etter 25 år, utallige dugnadstimer, sårt trengte private pengegaver og støtte fra Riksantikvaren er «Styrbjørn» nå ført tilbake til den prakt skipet var i 1950. — Bondegårder har folk tatt vare på i alle år, men skipsdrift og industri er det få som har brydd seg om å bevare. Dette er kultur jeg brenner for, sier Tom Gundersen som har brukt mye fritid på «Styrbjørn» de siste 16 årene.

Kullbøter Magne Nilsen viser oss videre inn i båtens dyp. Til det aller helligste. Da han ble pensjonist byttet han bananer mot kull. Han har seilt til sjøs som frysemann og hatt ansvar for kjøleanlegget på fruktbåter. Nå har han ti års erfaring som kullbøter og begynner å få dreisen på det også.

Kollega Tom Bjørge Jensen setter lommelykten mot kilomåleren på veggen. Pilen nærmer seg åtte og det betyr mer kull til kjelen. Han vipper opp luken og roter i kullet. Små gnister faller ned på gulvet og dør sakte hen mens Tom sender inn seks nye spadetak.

— Dette er ingen jobb for kontorister. Selv liker jeg å gå i dress hele dagen, så lenge det er en kjeledress, sier han.

Rørt av publikum

Oppe på broen trekker Mons Torsvik i fløyten. Tre ganger, som en hilsen til D/S «Oster». «Oster» hilser tilbake. Det er egentlig helt tilfeldig at Torsvik står ved rattet.

— Jeg leste om «Styrbjørn» og ble helt betatt av denne gamlingen, forteller han.

Torsvik har jobbet som skipper på taubåter hele livet. Da han kom for å hilse på dampskipets dugnadsgjeng, fikk han tilbud om å være skipper i sommer.

— Dette er jo en lysttur. Å seile om dagen og sove om natten, har jeg aldri vært med på før, forteller Torsvik og ler.

— Det er artig å være tilbake ved rattet. Rolig og fredelig.

Mens de dieseldrevne båtene dunker av gårde, glir dampbåtene lydløst fremover. Den eneste gangen det dirrer i trommehinnene, er når det piper i fløytene. Men da dirrer det tilgjengjeld skikkelig.

Dampen krøller seg ut av skorsteinen mens «Styrbjørn» som første dampskip siger inn Vågen.

— Dette er helt fantastisk. Jeg blir nesten rørt, sier skipper Torsvik når han ser den vinkende folkemassen.

— Slikt oppmøte hadde det ikke vært i Oslo, konstaterer Magne Nilsen.

— Der er interessen laber. Dere bergensere har et helt annet forhold til sjøen, sier han mens dugnadsgjengen tar av capsene og vinker tilbake til publikum.