MARIANNE RØISELANDMarianne.roiseland@bt.no

Frp-ledelsen har allerede mottatt 10-15 klager fra lokallag i Hordaland på navngitte personer i Hordaland.

Etter det Bergens Tidende kjenner til retter klagene seg primært mot Sigrun Sangolt Natås, Terje Knudsen og John Mandelid. Det er ingen hemmelighet at flere sentrale Frp-topper i Hordaland ønsker disse tre kastet ut av partiet.

— En kan ikke utelukke noe som helst i denne saken. Jeg vet at det foreligger mange henvendelser, sier Mo.

Solholm til Bergen Frp-striden i Hordaland blir i helgen lagt i hendene til organisasjons- og kulturutvalget i Frp, under ledelse av stortingsrepresentant Lodve Solholm.Frp-ledelsen i Hordaland håper Solholm snarlig kommer til Bergen for å samtale med alle impliserte i bråket. Det kan ta tid.

— Han bør ta seg tid til å være her i minst en uke slik at han får satt seg skikkelig inn i saken. Vi må ha en grundig prosess, sier nestformann Arne Sortevik.

Solholm vil ikke si noe som helst om hvordan han vil gå frem for å nøste opp i rabalderet i Hordaland.

— Det er opp til sentralstyret å oversende saken til meg. Det er foreløpig ikke gjort. Jeg vil ikke svare på noen hypotetiske spørsmål, sier Solholm.

Forsoning mulig Få tror det er mulig å komme frem til fred og forsoning mellom leirene i Hordaland Frp.

— Eksklusjon er siste utvei. Men hvis folk lover bot og bedring, og vi kan tro på det, er det mulig å unngå eksklusjon. Men de har jammen spilt høyt, sier formann i Hordaland Frp, Jan Koløy. Han ønsker ikke forsoning for enhver pris.

— Skal vi bygge broer, må det være broer vi vet at holder en stund, presiserer Koløy.

Prosess før fall Koløy bekrefter overfor Bergens Tidende at prosessen mot de tre sentrale tillitsvalgte startet før Søviknes falt.

— En del av oss var i ferd på å se hvilken vei det bar før Cathrin Rustøen sto frem og Terje Søviknes måtte trekke seg, sier Koløy.

Han nevner blant annet brev som er holdt tilbake for fylkesstyret av tidligere fylkesformann Sigrun Sangolt Natås og et krav om eksklusjon som ble reist mot Gunnar Bakke og Gustav Bahus i forrige styre.

— Eksklusjonsvedtaket bygger på oppførselen til noen personer. En oppførsel som bare er blitt verre og verre, sier Koløy.