De to brannmennene Ole Bjørn Ekse og Erik Rogne fra Voss Brannvern står i seig olje i fjæresteinene i en våg på Sæle helt nord i Øygarden. Sammen med 15 andre brannmenn — noen av dem fra Tromsø - er de i sving med å rydde opp olje som har griset til strender, steinkaier, småbåter, tauverk og svaberg inne i vågen.

— Vi skjærer oljetilsølt tang med sigd i stedet for å røske den opp. På den måten sikrer vi at tangen vokser opp igjen, mens vi får fjernet den oljefylte tangen, forteller Erik Rogne til Bergens Tidendes medarbeidere.

Det er en både fysisk tung og seig jobb for mannskapene som er i sving med å rydde opp etter oljesølet fra «Server»-forliset. Oljen er tung å arbeide med.

- En fæl jobb

Spesialbark blir strødd over oljen. Noen steder må barken arbeides inn i oljen med hendene, andre steder blir barken blåst inn i sprekker i steinkaier. Etter noen dager vil barken bli spylt på sjøen med høytrykksspyler eller kokende vann. Deretter er spesialfartøyet Slurpen på plass og suger opp bark og olje.

— Mannskapene som er i sving i vågen på Sæle, har en fæl jobb.

Det sier rådgiver Tom W. Hansen i Kystverket sier til BT.

— Sæle var ett av stedene det var mulig å jobbe i går på grunn av dårlig vær. Kraftig vind og høye bølger hindret arbeidet på vestsiden av Fedje og Øygarden. I alt 110 mann var i sving i går forskjellige steder på Askøy, Øygarden, Fedje, Austrheim og Solund. I alt har vi rundt 70 steder der olje har nådd strendene og der det må renses opp, sier Hansen.

— Grovrensingen vil pågå med fullt mannskap ennå i 4 - 5 uker. Deretter vil vi gå over til finrensing. Da trenger vi bare halvparten så stor styrke som den vi har i dag, forteller Hansen.

- Unødvendig fuglevasking

Seniorforsker Tycho Anker-Nilssen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), sa i går til NRK at han mente fuglevaskingen - som BT skrev om tirsdag - ikke har noen betydning for bestanden. Han mente det er vagt formulert hvem som har ansvaret og hvem som skal avgjøre igangsetting av vasking av sjøfugl ved oljesøl.

Rådgiver Stein Byrkjeland i miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland, kjenner sjøfuglbestandene i fylket meget godt. Han sier til BT at det er sannsynlig at vasking av sjøfugl i dette tilfellet ikke har betydning for bestandene.

— Men vasking kan ha betydning andre steder på kysten der det er bestander av truede arter. Der kan det være nødvendig å vaske fugl, sier Byrkjeland.

På initiativ fra Kystverket, er det satt sammen en tverretatlig gruppe som skal utrede behovet for håndtering av skadet vilt som følge av akutt forurensning. Byrkjeland er med i denne gruppen, som skal ha møte i nær fremtid.

MED HENDENE: Nils Bø fra Voss brannvern måtte bruke hendene for å kline barken inn i oljen.
Silje Katrine Robinson