• Her såg forferdeleg ut! Det var oljegriseri over alt. Karane har gjort ein god jobb med å fjerna olja. No er det reint og fint!

Pensjonist Jørgen Hevrøy har fortøyd sjarken sin ved kai i Ebbesvik. Han er nettopp kommet inn med dagens fangst fra garnene sine i Hjeltefjorden. Til Bergens Tidendes medarbeidere sier Hevrøy at han er fornøyd med strandsaneringen som er utført. Den har gjort at strender og kaien er spylt rein etter tilgrisingen av olje fra «Rocknes»-forliset.

For halvannen måned siden var Ebbesvik et fryktelig syn: Tykk, svart olje fra «Rocknes» dekket sjøen i viken, strendene, kaier, båtopptrekk og småbåter. Av alle områdene som var forurenset, var Ebbesvik en av de verste.

I forrige uke ble dette området som det første og hittil eneste av alle områdene som skal renses, erkjent som ferdig sanert og rengjort. Ennå er det langt igjen før all oljen fra forliset er tatt opp og de tilgrisete strendene, vikene, svabergene og kaiene er rensket og spylt ren.

Rent til påske?

Hytteeiere i området fra sørenden av Lille Sotra i sør til nord for Ågotnes i Hjeltefjorden, har overfor Bergens Tidende uttalt bekymring for at opprenskningen av oljen fra «Rocknes»-forliset går for sent. Blir oljen fjernet til påske? Er badesesongen i fare på grunn av oljetilgrisingen?

— Vi regner med at grovsaneringen av oljen skal være ferdig til påske. Finvaskingen av strender, svaberg, viker og kaier skal være avsluttet i løpet av mai-juni.

Rådgiver i Kystverket, Tom W. Hansen, sier dette til Bergens Tidende. Sammen med Hansen og havnedirektør Morten Meibom i Bergen, var BT i går på befaring i det oljeforurensete området.

Havnesjef Meibom, som er leder for den omfattende oljevernaksjonen, sier at målsettingen er at hyttefolket skal kunne bruke kaiene sine i påskeferien. Han sier at folk gjerne må ringe til aksjonsledelsen (55568976) eller til forsikringsselskapet Gard (37029200) dersom de trenger hjelp til å få rensket kaiene eller vasket båter, blåser og tauverk.

40 km strandlinje tilgriset

Strandsaneringen har nå pågått i mer enn 7 uker. 130 personer og 30 båter er engasjert. 17 av båtene med mannskap er innleid. Arbeidsstyrken er sammensatt av befal fra brannvesenet i de berørte kommunene og ansatte i andre kommunale etater. Også frivillige deltar i arbeidet.

I alt er det registrert 172 arbeidsposisjoner eller punkter fordelt over 40,3 km forurenset strandlinje. Dette fordeler seg med 22.8 km i Fjell, 9.5 i Bergen, 5.6 i Askøy og 2,4 km i Øygarden.

Til nå er det tatt opp 320 kubikkmeter oljebestandig masse i aksjonen. En positiv bieffekt av oljevernaksjonen, er at det er tatt opp anselige mengder boss og skrot fra fjæresteinene - skrot som neppe hadde blitt tatt opp i samme grad som nå.

Hansen forteller at strandsaneringen skjer i tre faser: - I fase 1 skjer grovrydding av olje og oljetilgriset søppel. I fase 2 blir strender, svaberg og kaier grovrenset. Til slutt i fase 3 skjer finrensing ved hjelp av høytrykksspyling med vann som er varmet opp til 60 grader C.

— Grovrensingen skjer ved at bark blir spredt ut over strender og svaberg. Barken blir trampet eller dyttet ned i grunnen med piassavakoster. Barken ligger og suger til seg olje i et døgn og flyter opp ved flo sjø. Den oljemettede barken blir så spylt ut på sjøen der lenser holder massen på plass. Til slutt øses barken opp i storsekker og fraktes til gjenvinning, forteller Hansen.

Mannskapene får ros

— Vi har gitt høyeste prioritet til de områdene der fastboende er plaget med oljesølet. Andre prioritet omfatter hytteområder, mens tredje prioritet gjelder øvrige strender. Nå fremover mot påske satser vi på å få rensket og spylt kaier i hytteområdene og en del mye brukte friområder, sier Hansen.

— Opprenskningen ble en del hemmet av dårlig og kaldt vær i noen uker, sier Meibom. - I kulden blir oljen mye tørrere og seigere og dermed tyngre å arbeide med. Ryddemannskapene har gjort en enestående innsats, og de har imponert meg. Nå håper vi på at det fine, varme været fortsetter. Da er det både lettere og triveligere for mannskapene å jobbe, sier Meibom.

Mannskapene som står i fjæresteinene og rensker olje, plages og trues av bølger fra skipstrafikken. Ikke alle skip senker farten når de passerer, til tross for at det flere ganger daglig går ut varsel via Bergen Radio om arbeidet med pålegg om fartsbegrensning i de aktuelle områdene.

STRANDRENSING: I en vik på Lamholmen utenfor Follesø på Askøy samles oljemettet bark i storsekker for å bli sendt til gjenvinning.<br/>Foto: ARNE NILSEN