— Jeg har lært mer om lobbyisme enn om politikk i den tiden debatten om utflyttingen har pågått. Jeg er også imponert over hvor lite det politiske miljø har latt seg påvirke av press utenfra, sier arbeids- og administrasjonsministeren. Han sitter i Stortingets røkeavdeling - populært kalt krematoriet - sammen med Bergens Tidendes medarbeider og slapper av etter en intens innspurt som endte med at han i hovedsak har fått det som han ønsket.

Roser Ap og SV

Norman er i det rause hjørnet og vil mer enn gjerne gi honnør både til den ene og den andre:

— For det første er det imponerende at regjeringen har stått så samlet, dernest at Høyre-gruppen ga ideen tilslutning fra første stund. Dessuten gjorde det såkalte tilsynsnettverket, som innbefattet de berørte byene, en god jobb ved å forhindre debatt om alternativ lokalisering.

For det fjerde opptrådte både Arbeiderpartiet og SV svært ryddig

— Noen spekulerer på om du går med tanker om selv å bli sjef for Konkurransetilsynet i Bergen?

— Nei, overhodet ikke! I Bergen har jeg en interessant jobb som professor å gå tilbake til. Jeg vurderte riktignok en gang å søke jobben som konkurransedirektør da den var ledig her i Oslo.

— Har du rådført deg mye med professorkollega Einar Hope, som selv har vært konkurransedirektør?

— Lite. Jeg har diskutert saken mer med nåværende konkurransedirektør Knut Eggum Johansen. Ingen ny flyttepakke

— Pønsker du på å flytte enda flere tilsyn fra hovedstaden?

— Nei, jeg kan berolige dem som frykter det. Per i dag har jeg ikke noen pakke 2, for å si det slik. Neste fase som vi nå må konsentrere oss om, er selve flytteprosessen. Den vil ta tre år. I løpet av 2006 skal tilsynene være på plass i de åtte byene. Derfor venter jeg at de enkelte tilsynsdirektørene ganske snart legger frem en plan for flytteprosessen.

— Hvor mange venter du skal flytte med på lasset?

— Jeg regner med ca. 30 prosent, basert på erfaringer fra Sverige. Når mange ansatte får tenkt seg om, kanskje etter en tid med pendling, tror jeg de kommer på andre tanker enn de har i dag.

— Hva var viktigst for deg, utflytting eller uavhengige tilsyn?

— Å få etablert mer uavhengige statlige tilsyn gikk jeg inn for lenge før jeg ble statsråd. Men fysisk avstand er viktigere enn formell uavhengighet. Man får et annet perspektiv på mangt og mye når man for eksempel sitter i Bergen fremfor tett oppunder det politiske miljø i Oslo.

SMILER: Victor D Norman er tydelig fornøyd med enigheten om flytting.
Foto: Scanpix