Lagmannsretten har avvist anken fra film— og musikkbransjen, som mente at Telenor må stenge tilgangen til The Pirate Bay for sine kunder.

Dersom bransjen hadde vunnet frem, hadde Telenor måttet stenge tilgangen til det omstridte nettstedet.

Bransjen har ment at Telenor har medvirket til brudd på åndsverkloven og at det norske tele- og internettselskapet har plikt til å stanse kundenes bruk av Pirate Bay.

Asker og Bærum tingrett har tidligere ment at en slik medvirkning ikke er rettsstridig. Denne oppfatningen deler altså lagmannsretten.

Kravet som begjæringen om forføyning grunner seg på, mangler hjemmel i norsk lov, skriver Borgarting lagmannsrett i sin kjennelse.

Direktør Cato Strøm i rettighetsselskapet TONO sier at lagmannsrettens avgjørelse må forstås slik at EUs opphavsrettsdirektiv ikke ble riktig implementert i norsk lov i 2005.

— Det bekrefter med andre ord det vi tidligere har sagt, at rettighetshaverne i Norge er tilnærmet rettsløse på dette området, sier Strøm i en pressemelding.