Dommen som setter et endelig punktum i saken om opprusting av kraftverket i Muradalen i Rosendal, ble avsagt forrige torsdag og forkynt mandag.

Fylkesmannen i Hordaland ga Kvinnherad Energi ordre om å stoppe den pågående opprustingen i januar 2007. Planen var å rive den gamle kraftstasjonsbygningen for å erstatte den med et kombinert kraftverk og vannbehandlingsanlegg.

Fylkesmannen mente at byggeprosjektet var i strid med plan— og bygningsloven, og tilkalte politi for å få stoppet arbeidet. Kvinnherad Energi vant den påfølgende rettsaken i Sunnhordland Tingrett. Miljøverndepartementet anket saken til lagmannsretten og fikk medhold der, men kraftselskapet anket saken videre og fikk full støtte i landets høyeste domstol.

Høyesterett har også konkludert med at staten er ansvarlig for det økonomiske tapet Kvinnherad Energi har hatt. Det er snakk om manglende kraftinntekter for de to årene saken har pågått, samt forsinkelseskostnader i forbindelse med innkjøp av utstyr. Trolig vil det bli snakk om et erstatningsbeløp på nærmere ti millioner kroner.

– Omfanget av erstatningskravet må vi finregne på, det er en kombinasjon av bortfalt kraftproduksjon og andre utgifter man har pådratt seg, sier Bjarte Døssland, som er advokat for Kvinnherad Energi.

Advokaten regner med at kraftselskapet kan komme i gang med byggeprosjektet relativt raskt.

– Det skal sendes en formell byggesøknad, men jeg regner med at det skal gå greit. Vi har til hensikt å få gjennomført dette så raskt som mulig, sier han til bt.no.

HALVVEIS: Kvinnherad Energi og elverkssjef Terje Enes kom halvveis i moderniseringen av Muradalen kraftverk da Fylkesmannen satte foten ned og stanset arbeidet.
Ove Olderkjær