Det er eit oppslag i VestNytt på laurdag om at ordføraren kalla inn rektorane etter svake resultat i dei nasjonale prøvane som har ført til frustrasjonar i skulen.

Kommunalsjef Jon Erik Egeland seier, som talsmann for rektorane, at det var uheldig at uttrykket "kalla inn på teppet" blei brukt.