Ingen ekspressbussruter i landet transporterer flere passasjerer enn Kystbussen, som er et samarbeid mellom Tide Buss AS og Boreal Transport (tidligere Veolia).

Konkurransetilsynet påla selskapene i 2007 å avslutte samarbeidet med henvisning til konkurranseloven.

Tilsynet mente samarbeidet kun hadde som formål å begrense konkurransen på strekningen, og at gevinsten dermed ikke kom passasjerene til gode.

«Forventet seier»

Selskapene bak Kystbussen anket avgjørelsen og fortsatte å kjøre i påvente av endelig avgjørelse. Nå har Fornyings-, administrasjons— og kirkedepartementet avgjort saken og opphevet Konkurransetilsynets pålegg.

— En gledelig, men forventet seier. Dette betyr at vi får fortsette med et helhetlig busstilbud som veldig mange reisende setter pris på, sier Roger Harkestad, administrerende direktør i Tide Buss til bt.no.

Ifølge Harkestad hadde tilsynet en altfor snever definisjon av konkurransebegrepet da de påla selskapene å droppe samarbeidet om ruten mellom de to største byene på Vestlandet.

Flere konkurrenter

— Vi har hele tiden argumentert med at både privatbil, Flaggruten og fly er konkurrenter til Kystbussen, og at det er fordeler ved at selskapene samarbeider om dette busstilbudet. Dette er også en seier for de mange passasjerene som bruker tilbudet vårt, sier Harkestad.

Ekspressbussrutene mellom Stavanger og Bergen har mange avganger i døgnet, og startet opp i 1993. De to selskapene er glad for at sluttstrek for den snart fem år gamle striden er satt.

— Det har tatt lang tid å utrede saken, og selskapene har brukt mye tid og ressurser på å belyse denne, skriver Tide Buss og Boreal Transport i en felles pressemelding.

— Avgjørelsen er også prinsipielt viktig fordi flere andre ekspressbussruter drives av samarbeidende selskaper, sier Roger Harkestad.