Etter å ha gått gjennom saken på eget initiativ, har nå Det særskilte etterforskningsorganet (Sefo) for Hordaland innstillt på å henlegge saken. Endelig påtalemessig avgjørelse er det statsadvokaten som skal ta.

Det var i august 1998 at en polititjenestemann ble anmeldt for ulovlig parkering, i forbindelse med at han kjørte politimester Rolf B. Wegner til Flesland. Anmeldelsen ble levert til Hordaland politidistrikt, som sendte saken over til Bergen politidistikt. Der stopper alle spor. Det anmeldte forholdet er siden blitt foreldet.

— Kommisjonen har ingen formening om hva som er årsaken til at saken er -forsvunnet. Det synes underlig at en anmeldelse mot politimesterens sjåfør ikke kan gjenfinnes. På den annen side finner kommisjonen at det ville være svært lite sannsynlig at en ansatt i politiet bevisst skulle ha borttatt anmeldelsen, uttaler Sefo.