— Snart blir det vel slik at vi sier til hverandre: "Vet du hva? Jeg kjenner faktisk en som er født i september", sier Camilla Frydenbø og ler.

1. september er nemlig blitt en helt sentral dato for foreldre til de aller minste barna. Er barnet født før denne datoen, krever loven at kommunene hoster opp en barnehageplass i august det året barnet fyller ett år. Er barnet født etter, kan det gå et helt år ekstra før barnehageporten åpnes.

Det har ført til at stadig flere planlegger barnefødslene og sørger for familieforøkelse på rett side av "fødselsfristen". Noe BT og mange andre medier omtalte i fjor sommer.

— Vårt eldste barn er født før denne datoen. Da vi oppdaget hvor viktig det var med tanke på barnehageplass, tenkte jeg med meg selv: "hvilken idiot er det som planlegger å få barn etter 1. september", sier Frydenbø.

— Så gikk det litt tid, så skjønte jeg at jeg var en av idiotene og at det ikke alltid er så lett å planlegge.

Bergen med lengst kø

Lille Sebastian ble født 11. september, og er dermed et av barna som ikke har fått plass i de bergenske barnehager. Han er langt fra alene. BT har ringt samtlige av landets 25 største kommuner og spurt om hvor mange barn de har i køen, som ikke har lovfestet rett til plass. Vi har fått svar fra 20. Blant kommunene som ikke har klart å komme opp med tall, er Oslo.

Totalt rapporteres det om 1500 barn i kø i de kommunene som har svart. Det er rimelig å anta at det står en hel del barn i tilsvarende barnehagekø rundt om i landets resterende 409 kommuner, og at køen totalt sett utgjør flere tusen barn.

Bergen er som kjent langt fra køfri, heller ikke når det gjelder barnehagekø. I vår oversikt kommer bare Tromsø dårligere ut enn Bergen, målt mot folketall. Etter hovedopptaket i mars var tallet på bergensbarn i kø 750. I dag står fortsatt over 400 uten plass. Et av dem er altså Sebastian Morales Frydenbø.

Fem måneder uten lønn

Da Camilla Frydenbø skjønte at planleggingen ikke var av de beste, startet hun og samboeren å planlegge hvordan de skulle klare seg uten barnehageplass.

— Vi har lagt til side penger, slik at jeg kan ta ulønnet permisjon i fem måneder i håp om at det ordner seg, sier hun.

— Det blir jo en temmelig dyr barnehageplass, men vi klarer det, sier hun.

Er barnehageplassen fortsatt ikke på plass når permisjonen er over, må de se seg om etter dagmamma eller eventuelt satse på at svigermor stiller opp.

— Jeg synes det går tregt å få nok barnehageplasser, men Sebastian er så blid at jeg kan tenke meg verre ting enn å gå hjemme med ham, sier Camilla Frydenbø.

Når porten åpnes for Sebastian, er høyst uklart.

— Jeg ønsker ikke å spå, men antallet barn uten plass vil nok antagelig gå noe ned i forhold til de tallene dere har fått, sier Anne-Marit Presterud, kommunaldirektør for barnehage og skole.

— Det tar tid å få alle barn på plass, det dukker alltid opp noen nye plasser i løpet av høsten. Vi tar inn barn kontinuerlig, lover hun.

barnehagekøen_3.jpg