— Se'kje det bra ut, sier Hågen Solheim, formann i Torvalmenningens Vel og senterleder for Galleriet.

Velforeningen har jobbet tett med Bergen kommune for å bedre lysforholdene i Bergens storstue.

- Lysere, tryggere, triveligere

— I dag fremstår ikke allmeningen som en enhetlig plass. Å få mer lys her er noe av det viktigste vi har jobbet med de siste to årene, sier Solheim og viser til den vel 80 år gamle ærverdige velforeningens formål: Gjøre Bergens storstue til et attraktivt sted for handel, kultur og sosiale aktiviteter.

— Da er det tre ting som er viktig for oss: At Torgallmenningen blir lysere, tryggere og triveligere. Her er lysprosjektet helt sentralt, sier Solheim som representerer huseiere og næringsdrivende på allmenningen og de nære områdene rundt.

Knappe tre millioner kroner

Prosjektet er todelt. Huseierne sørger for å belyse fasadene, mens Bergen kommune tar seg av grunnbelysningen på selve plassen. Totalkostnadene er beregnet til knappe tre millioner kroner, der huseierne står for et par millioner.

I dag belyses plassen av enkeltarmaturer som er opphengt i stålvaiere på tvers av allmenningen.

— Belysningen er mangelfull i den mørke årstiden, sier Solheim.

I den nye planen økes antall armaturer som også gir bedre gjengivelse av fargene på byggene. Det blir også mulig å regulere lysstyrken i løpet av døgnet.

Sjekk webkamera fra Torgallmenningen

Del av større plan

Lysprosjektet på Torgallmenningen er del av en større belysningsplan i sentrum i regi av Bergen kommune.

— Det handler om trygghet, sikkerhet og tilgjengelighet. Jeg har stor tro på at lyse og estetisk vakre byrom har en oppdragende effekt på folk. Politiet har sagt klart i fra til oss politikere at der det er forslummet og forsøplet, samles folk som gjør gater og allmenninger utrygge, sier byråd Lisbeth Iversen.

Lyssettingen av Torgallmenningen er klar i løpet av høsten 2013, men allerede i høst gjennomføres en prøvelyssetting.

Les mer på byensidene i BT torsdag.

Tror du dette blir bra?

«NY FASADE»: Fasaden til byggene på Torgallmenningen får nesten ny fasade når de blir bedre opplyst.
Lys& Design/Bergen kommune (fotomontasje)