Det er nye EU-regler som gjør dette nødvendig. Reglene blir innført samtidig på alle europeiske flyplasser. Securityansvarlig Lasse Solberg ved Bergen lufthavn forklarer her hva disse går ut på:

— Fra denne datoen må alle reisende enten legge frem billett, eller oppgi hvilken flight de skal fly med. Poenget er at ingen andre enn flypassasjerer skal slippe inn i avgangsområdet.

Håper å unngå køer På Flesland er de virkelig lange køene i sikkerhetsslusene etter hvert fjernet. Lasse Solberg håper ikke at de nye reglene fører til at de kommer tilbake.

— Vi skal gjøre vårt for å unngå det. Vi vil opprette en informasjonsskranke i 1. etasje, og den nye sjekken vil bli utført før passasjerene kommer til selve slusen, sier Solberg.

Der må de reisende altså enten legge frem reisebevis, eller oppgi nummeret på flighten de skal med.

— Klarer ikke passasjerene å dokumentere dette, slipper de heller ikke gjennom sikkerhetsslusene, sier Solberg.

Vente ved bagasjebåndet De nye reglene fører til at ingen får ta imot flypassasjerer før de kommer ned til bagasjeutleveringen i 1. etasje på Flesland. Reglene fører også til at flytittere ikke lenger kommer så tett på flyene på Flesland som før.

— Vi ser ikke på dette som store hindre. Det er svært få som går gjennom sikkerhetskontrollen for å ta imot passasjerer helt ute ved gaten. Vi har heller ikke inntrykk av at det er mange som passerer kontrollen utelukkende for å se på flyene. De flyinteresserte vil dessuten fortsatt ha god utsikt til flyene fra kafeen i 3. etasje, sier securityansvarlig Lasse Solberg.

Trenger vi de nye reglene? Bruk kommentarfeltet nedenfor!