Treet falt over en høyspentlinje og ble hengende fast. For å unngå mer skade på linjen prøvde mannen å sage i stammen, men oppdaget til sin forskrekkelse at det begynte å ryke av stammen. Bare flaks gjorde at mannen ikke fikk 22.000 volt gjennom kroppen.

— I motsetning til hva de fleste tror, kan det fremdeles gå strøm gjennom ledningen etter at et tre har falt over. Det kan i verste fall være livsfarlig å komme i kontakt med treet, sier seksjonssjef Paul Olsnes i BKK.

I gjennomsnitt skjer det to til tre strømbrudd i uken på landsbasis i forbindelse med trefelling. Sommeren skal være den mest utsatte årstiden da mange begynner å rydde hager og hyttetomter. Personskader er sjeldne, men når de inntreffer kan de bli alvorlig.

— Dersom uhellet er ute må du aldri forsøke å fjerne treet. Hold avstand og ring energiverket, er oppfordringen fra Olsnes.