1. Reservoar-karet har ingen nakensnegler, men store anemoner.

2. Flekksteinbiten har katarakt — er blind.

3. Har plassert ildsalamanderen i et kar med asiatiske planter.

4. Froskeakvariet har stått tomt i årevis.

5. I karet «Mellom flo og fjære» mangler opplysninger om flere fiskeslag.

6. I «Tareskogen» er det gassovermetning, noe som påvirker øynene til fisken. De har det ikke bra. Mangler torsk.

7. Mangler taskekrabbe i karet for «Krepsdyr».

8. Karet med «Rognkjeks» er tomt.

9. I karet for Breiflabb er det hyse og trollkrabbe, men ingen breiflabb.

10. I «Brakkvann» er det ulike typer kutlinger, men bare én er beskrevet på skilt. Mangler skrubb.

11. I «Kystinnsjø m/laks» svømmer det en afrikansk malle. Akvariet ser forferdelig ut.

12. «Innlandet». Mangler speilkarpe, stingsild og mort. (stingsilden er trolig spist, og burde derfor ikke stått på skiltet).

13. Røyen i «Hardangervidda» er tynn og burde vært fôret bedre. Kan ha bedelmakk.

14. I «Kulpen» ser smolten «forferdelig ut». Den bærer preg av å ha gått i karet altfor lenge og har deformert hode og store øyne.

15. «Østlandstjern» mangler mort og ørekyte. Også her så det ut til å være en afrikansk malle.

16. «Gjeddevann» mangler gjedde.

17. «Korallrevets herrer» har en skorpionfisk som ikke er beskrevet på skiltet.

18. «Anemonefisk» har en gul kirurg som ikke står på skiltet. Mangler stor anemone og flere anemonefisk, slik at symbiosen mellom fisk og anemone virkelig kom frem.

19. «Former og farger» mangler koffertfisk og kulefisker.

20. «Under revet» har en hvitbrystet kirurgfisk som ikke er skiltet. Mangler pigghuder og krabber.

21. «I lagunen» mangler sjøhester. Et rikt dyreliv, som beskrevet på skiltet, er kun representert med to gobier.

22. «Korallrev og miljø» beskrives som en usedvanlig grå og kjedelig innredning.

23. «Regnskogen» mangler Arowana. (kan skaffes på 14 dager fra en av byens akvariebutikker). Svanebarben, som svømmer i dammen, kommer fra et helt annet kontinent.

24. «Sør-Amerika» mangler discus.

25. «Asia» har planter og fisk fra ulike biotoper. Belysninger er feil, vannet skiftes for sjelden og burde tilsettes CO2. 26. I «Australia» er det planter fra Sør- og Mellom-Amerika.

27. «Lake Malawi» er feil belyst. Fiskene fremstår som kjedelige. Foreslår å få inn ny fisk etter mange år med de samme fiskene.

28. «Fossen» mangler kanadisk bekkerøye. Anbefaler mer lys.

29. «Skatene» savnes en forklarende plakat.

30. «Hos predatorene» har det svømt havabbor i årevis uten skilting. Gråhai og hågjel har det ikke vært i akvariet så lenge Stigum Olsen kan huske.

31. «Ved fjordmunningen» svømmer en lange som ikke hører hjemme her.

32. Langen passer bedre «I dypet». Mener og hysen fra underetasjen bør flyttes over hit. Har ikke skiltet uer. Mener flere av karene i rotunden er skitne.

33. Taskekrabben som mangler nedenunder (pkt. 7) finnes i karet «Tidligere hummerforsøk og Havbruksakvariet».

34. «I sundet» svømmer det kun fire sjøørreter. Alle andre fisker er sannsynligvis spist opp. Karet var mye finere tidligere, noe som kan ha med belysning å gjøre.

35. «På sandbunn» har lite med kamskjell. Her mangler og lomre.

36. «Under bryggen» mangler rognkjeks og rognkall.

37. «Ved kysten» mangler hyse og lyr.