— Det er en spesiell glede for meg å få det ærefulle oppdraget å gjenavduke Helena Dorthea Schumans vakre gravminne, sa byantikvar Siri Myrvoll da hun i går fjernet det hvite kledet som dekket byens eldste og kanskje flotteste gravmonument.

Og åpenbarte syvbarnsmoren Helenas minne med hodet vakkert fuget på plass på toppen av et nyvasket og nyrenovert monument.

Mens ungene fra nabolagets barnehage Ladegården jublet og inviterte gjester applauderte, litt rørt.

— Mariakirken, vernemyndighetene og Bergen by er det private initiativet bak dette prosjektet stor takk skyldig, sa byantikvaren i sin tale.

Og med «private initiativ» mente hun verken mer eller mindre enn Roger Iversen, verneentusiast i særklasse fra Damsgård Kulturhistoriske Forening, mannen som har gitt vår venninne Helena Dorthea nytt liv med hodet på rett plass.

Ikke BIR-mat

«Nesten ufattelig at hodet kan ha stått her i kirken i alle år uten at noen har satt det i forbindelse med det hodeløse gravmonumentet.» Det sa en forbløffet sokneprest Otto Odland da han ble kjent med «bokstøtte-saken» i januar.

Nest siste kapittel i denne nesten utrolige historien begynte nemlig i fjor høst en gang, da kirketjener Hanne Jones i Mariakirken skulle til å kaste en gammel «steinklump» som ble benyttet som bokstøtte for bøker som «Det nye testamente» og «Brannteknisk dokumentasjon» i sakristiets bokhylle.

Men like før steinen ble BIR-mat skjønte kirketjeneren at det kunne være en kunstskatt og ikke boss hun var i ferd med å dumpe.

Da Roger Iversen fikk høre om «klumpen», la han to og to sammen - og fikk et savnet marmorhode. Han påtok seg prompte å få monumentet renovert kostnadsfritt for kommunen og hodet tilbake på rett hals.

Via byantikvar Siri Myrvoll, kirkeverge og riksantikvar ble alle nødvendige tillatelser innhentet og sammen med rumenske Crinu Cazan har Iversen i løpet av våren både fuget monumentet tett og stimet det rent.

Slått hodeløs

— Jeg er lykkelig for det som er gjort, sa Siri Myrvoll etter avdukingen i går.

Som entusiastisk slektsgransker hadde hun til sin avdukingstale via Digitalarkivet tastet frem riktig mange nye opplysninger om syvbarnsmoren som ble slått hodeløs av kirkegårdsvandaler for ca. 20 år siden, ifølge folk som bor i området.

Men hodet kom aldri til rette...

På gravmonumentet, som altså er det eldste i Bergen, fremgår det at «Her hv i ler det iordiske af den aedle hustru, den fromme moder Helena Dorthea Sch u man, født Ellerhusen. Hun ble født i Bergen 2 ianuar 1792, gift med Aldrich Schuman den 3 october 1809, moder for syv børn hvorav 3 modtage henne i evi g heden. Mann og børn begraede hennes død, som indtraf den 2 ferbruari 1821... - Helena var av tysk kjøpmannsslekt, kunne Myrvoll fortelle i sin tale. Med utgangspunkt i pikenavnet Ellerhusen hadde hun gravd i kvinnens slektsaner, og funnet mange godbiter.

Til de fremmøtte kunne hun blant annet fortelle at Helena hadde vært nært knyttet til Kontormiljøet på Bryggen, både via slekt og ekteskap.

Og fem år etter at Helena døde i 1821 giftet enkemannen Aldrich seg med Helenas seks år yngre søster Johanna Margrethe Ellerhusen, fikk vi vite.

I går kunne Siri Myrvoll slå fast at kirkegården er blitt en attraksjon rikere.

— Kanskje ved en Guds lykke, som hun sa.

HODET PÅ PLASS: Byantikvar Siri Myrvoll har nettopp gjenavduket det 183 år gamle gravmonumentet ved Mariakirken, 20 år etter at hodet ble slått av. Her sammen med Roger Iversen, som har stått for renoveringen av monumentet - og barn fra Ladegården barnehage, som har fulgt historien om det hodeløse monumentet.<br/> Arkivfoto: ARNE NILSEN