Hans-Eirik Thue, leder for sjøtjenesten i Hordaland politidistrikt, sier til bt.no at de vil prioritere å hanke inn vannscooter-syndere fremover.

I løpet av juli er seks førere anmeldt. De måtte tusle hjem med hver sin bot på 5000 kroner.

Ingen gråsone lenger

— Det har vært en juridisk gråsone om det er lov eller ikke lov å bruke vannscootere produsert i EØS-området. Nå er det slått fast at ingen vannscootere kan kjøre lovlig utenom godkjent bane, sier Thue.

Folk vi kommer over, må regne med å bli tatt og bøtelagt

Hans-Eirik Thue, leder for politiets sjøtjeneste i Hordaland

Bakgrunnen er et nytt direktiv fra Riksadvokaten, som slår fast at all bruk av vannscooter nå skal straffes - uavhengig av om scooteren er produsert i et EØS-land eller ikke.

Dirketivet gjelder fra 1. juli i år.

Føringene fra Riksadvokaten er ikke til å ta feil av: «En rask, effektiv og konsekvent håndheving av forbudet forventes».

- Fullt trykk

— Fremover blir det fullt trykk mot ulovlig vannscooterkjøring. Folk vi kommer over, må regne med å bli tatt og bøtelagt, sier Thue.

Ifølge ham er det i Hordaland bare to godkjente baner: På Hjellestad og i Askvik på Os.

— Det er ikke vannscooterne i seg selv som er problemet. Det er de som sitter oppå. Når de kjører i 50-60 knop gjennom trange sund, da er disse scooterne potensielle drapsmaskiner, sier Thue.

Senest lørdag skrev bt.no om vannscooter-kjørere som fliste fra politiet på vannscootere i Alvøen.

— Vi kan ikke ofre livet for å ta de igjen, sa politiet da.

Tre «prikker»: Beslag

Strafferegimet for ulovlig kjøring er bygget opp slik: Første gang du tas, vanker en bot på 5000 kroner. Neste gang er boten enda drøyere.

— Ved tredje gangs overtredelse beslaglegger vi scooteren, sier Thue.

Seks bøtelagt i juli

Ifølge Gustav Landro, overbetjent i Hordaland politidistrikt, ble det delt ut seks forelegg på hver 5000 kroner i juli - samme måned som det nye direktivet startet å virke.

Det er i hvert fall de anmeldelsene han har funnet igjen i datasystemet.

Ved tredje gangs overtredelse beslaglegger vi scooteren

Hans-Erik Thue

— Alle sakene stammer fra havnen i Os. Fem av bøtene ble gitt samme dag, sier Landro.

Han omtaler vannscooter-bruken i Hordaland som «utstrakt».

— Med de nye, klare føringene fra Riksadvokaten, kommer vi til å slå ned på alt vi kommer over. Det må folk være klar over. De siste årene har folk tenkt at dette er noe politiet ikke har fokus på, sier Landro.

Henlegger «en haug» med saker

En annen konsekvens av det nye vannscooter-direktivet, er at en haug med gamle saker henlegges. Hvis du er tatt for ulovlig kjøring før 1. juli i år - og ikke er idømt bot eller har vedtatt forelegget - kan du puste lettet ut.

— I perioden med uklarheter, har vi anmeldt en «haug» med folk. Alle de gamle anmeldelsene er nå henlagt. Nå starter vi på nytt med nye regler, sier Thue.

Thue presiserer at vannscooter-kjørere som har kjørt ikke-EØS-scootere, også tidligere har fått bot med en gang.

Hva synes du om forbudet? Si din mening her.