69-åringen selv er av Oslo byrett tilkjent 60.000 kroner i erstatning, mens et tilsvarende beløp går til å dekke den tidligere drapsdømte sikringsfangens saksomkostninger.

Det var etter at den beryktede bergenseren til sammen hadde sittet 24 år bak fengselsmurene, dømt for drap, drapsforsøk og voldtekt, at han 25. oktober 1993 skulle løslates etter ferdigsonet dom og sikring i den siste saken.

Meldte fra selv

Men fordi Schnitler selv ville ha papirer på han ikke lenger var farlig, hadde han i tiden før løslatelsen gjort påtalemyndigheten oppmerksom på at kanskje ny sikring burde vært vurdert.

Statsadvokat Kristian Nikolaisen i Oslo tok først affære den dagen Schnitler var en fri mann. Nikolaisen mente samfunnet fortsatt måtte beskyttes mot Schnitler, og tok derfor ut ny tiltale med påstand om fortsatt sikring. Schnitler gikk da frivillig med på å bo på fengselsvesenets frigangshjem, med de begrensninger det innebar, til saken var vurdert. Men statsadvokaten foretok seg ikke noe. Og etter diverse purringer, gjennom år, fikk Schnitler til slutt, i februar 1996, riksadvokaten til å overføre saken til en annen statsadvokat. Han konkluderte med at det ikke lenger var grunnlag for å holde Schnitler bak lås og slå.

Erstatningssak

Carl Jacob Schnitler gikk deretter til erstatningssak, der det nå foreligger dom. Og Oslo byrett mener nå at statsadvokat Nikolaisen i betydelig grad bidro til at Schnitler satt på frigangshjemmet med frihetsinnskrenkninger i syv måneder, og at det tok to og et halvt år før den nye tiltalen ble droppet.

I dommen heter det at Schnitler utvilsomt har lidd inntektstap. Retten mener Schnitlers datakunnskapene ville gitt ham inntekter hvis han kunne oppføre seg som en fri mann. Schnitler er i dag syk og uføretrygdet. Han er bosatt i Oslo, og har ikke bodd i Bergen siden den såkalte Rita-saken ble rullet opp på 1960-tallet.

FÅR ERSTATNING: Carl Jacob Schnitler (69) får erstatning etter sommel i påtalemyndigheten. Arkivfoto: Håvard Bjelland