— I opptrappingsplanen for psykiatri heter det at den gruppen som her rammes, skal prioriteres, sier leder for Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP), Karen Louise Pedersen.

Hun fortviler over at kapasiteten på Blåbærlia, en åpen institusjon for unge schizofrene pasienter, i løpet av kort tid skal halveres. Blåbærlia ligger under Psykiatrisk divisjon Helse Bergen og består av to poster, B1 og B2. Hver av postene har åtte døgnplasser og to dagplasser.

Les også:

— Ingen andre steder å spare

Kort varsel

Midt i fellesferien ble ledelsen på Blåbærlia på kort varsel innkalt til møte med klinikkledelsen i Psykiatrisk divisjon Helse Bergen. Der ble de informert om at den ene avdelingen på Blåbærlia (B1) skal legges ned innen 1. september på grunn av budsjettoverskridelser i psykiatrisk divisjon i Helse Bergen. Ved å halvere kapasiteten, regner en med å spare fem millioner kroner.

Planen er at de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) skal ta imot disse pasientene. Karen Louise Pedersen og LPP stiller spørsmål ved om DPSene har kompetanse til det.

Pasientene i alderen 18-30 år trenger behandling over lengre tid. På Blåbærlia er de under behandling fra tre måneder og opp til to-tre år. Avdelingen mener selv å kunne vise til gode resultater ved at de fleste pasientene de sender fra seg som «ferdig behandlet» til lavere nivåer i systemet, klarer seg bra.

- Trenger forutsigbarhet

De ansattes fagorganisasjoner og verneombud er koblet inn. Ledelsen på Blåbærlia har hatt en rekke møter med klinikkledelsen, uten å nå frem. De føler at de ikke er tatt med på råd verken i forhold til det faglige eller gjennomføring av nedleggelsen.

— En vellykket behandling mot bedre funksjonsnivå for mennesker med diagnosen schizofreni baseres på stabilitet, kontinuitet og ikke minst forutsigbarhet, sier Pedersen.

— For alvorlig syke tar det lang tid å opparbeide tillit og trygghet. Blir konsekvensen av dette at de opplever tilbakegang i stedet, spør Gretha Ødegaard, styremedlem i LPP.

Mandag fikk de beskjed om at nedleggelsen kan bli utsatt fra 1. september til senere i høst. Uansett tror hun ikke DPS-systemet har tilstrekkelig kompetanse og plass til pasientene fra Blåbærlia.

— Det er ikke nok plasser som står og venter på disse pasientene. Og når de flyttes, føles det som å måtte begynne på nytt igjen. Jeg har sett hvor voldsomt flytting går ut over pasienters psyke, sier Pedersen.

Synspunkter? Si din mening her.

SLÅR RING OM BLÅBÆRLIA: - Dette er personer som har stor sjanse til å få forbedret sin situasjon om de får beholde det eksisterende tilbudet, sier Gretha Ødegaard (til v.) og Karen Louise Pedersen i Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP).
Valde, Vegar
HALVERES: I landlige omgivelser på Tertnes ligger Blåbærlia. Mot sin vilje må ledelsen nå vurdere hvilke åtte av de 16 pasientene som skal miste tilbudet.
Valde, Vegar