Et Sea King-helikopter ble sendt til en fjellside etter at det like før 21.30-tiden ble meldt om at småfly hadde styrtet på Voss. Ved 21.35-tiden opplyser Hovedredningssentralen på Sola til bt.no at det trolig dreide seg om et savnet fly som likevel hadde landet.

Hovedredningssentralen Sør-Norge bekreftet først at et småfly hadde styrtet.

– Det ser ut til å være en feilobservasjon. Flyet vi savnet, viste seg å være landet, opplyste HRS senere.

– Det har ikke vært noe flystyrt. Det var bare et fly som var gått inn for landing på Bømoen. Personen som meldte om flystyrten var ikke kjent i området, og trodde flyet styrtet da det fløy inn i et ganske bratt stup, opplyser lensmannskontoret på Voss.

Flyplassen på Bømoen brukes aktivt under Ekstremsportveko.

– Dette var flyet som de hopppet fra under Ekstremsportveko. Men de har ikke gjort noe unormalt, opplyser lensmannen.