— Pengene til samferdsel i Norge har dalt og dalt siden Opseth sine dager, sier Håkon Glomsaker, direktør for sammfunskontakt i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Kjell Opseth (Ap) var samferdselsminister fra 1990 til 1996, og har fått ord på seg som en av de mer tunnelbyggende statsråder i nyere tid.

— Hele veinettet i landet er dårlig. Men vestlandsveier, med flere tunneler og flere småveier, er kanskje regionen som har det dårligste, sier Glomsaker.

- Ute av takt

At Vestlandet trenger mer penger enn andre regionene, vil han derimot ikke gå med på.

— Veinettet er totalt ute av takt med tiden vi lever i. Da kan vi ikke sette regionene opp mot hverandre, sier Glomsaker.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Hege Solbakken (Sp), er helt enig i at veiene er dårlige - både i vest og i resten av landet.

— Den situasjonen vi har i dag er et resultat av at veivedlikeholdet gjennom flere tiår og flere regjeringer har vært prioritert for lavt. Det ser vi igjen i dagens forfall, sier Solbakken. Hun er selv fra Austevoll.

— Og det er klart, jeg som alle andre vestlendinger legger jo merke til hvilken forfatning en del av veiene er i.

Men det er feil at vest skal ha fått mindre, mener hun.

— Vestlandet er den regionene som har fått en forbedring i dekkestandarden. I fjor kom det 322 kilometer med ny asfalt. Det er nest mest blant regionene, sier Solbakken.

Opseth jr.

Statssekretæren mener det ikke trengs en ny Opseth, all den tid det finnes en Navarsete.

— Om det er noen som har fått til noe som samferdselsminister, er det Liv Signe Navarsete, sier Solbakken. Hun mener uansett at sammenligningen er urettferdig, fordi Ap-regjeringen med Opseth i spissen brukte samferdsel til å skape arbeidsplasser i en periode med lavkonjunktur.

— Vi har tatt tak i veistandarden med å heve nivået med 2,5 milliarder kroner mer enn den forrige regjeringen gjorde, sier Solbakken.