Det viser to meningsmålinger som Opinion AS har laget på oppdrag fra Bergens Næringsråd.

Målingene viser at seks av ti bergensere er negative til at Festplassen er blitt stengt for parkering før Klostergarasjen blir åpnet i mars i 2005. Men bare en av ti mener at plassen bør bli parkeringsplass også i fremtiden.

Dette er talenes tale i målingen:

  • 35 prosent mener at det var riktig å stenge Festplassen for parkering allerede i sommer.
  • 49 prosent av de spurte mener at bystyret burde ha ventet med å stenge Festplassen til nye alternative parkeringsplasser sto ferdig i sentrum.
  • 12 prosent mener Festplassen bør være parkeringsplass også i fremtiden.
  • 54 prosent av dem som ble spurt, mener det er riktig å utvide Fleslandsveien til fire felt.
  • 23 prosent mener det var tilstrekkelig å utvide veien til en trefelts vei, slik det opprinnelig var meningen da utvidelsen av veien startet.

Bestillingsverk

De to målingene ble gjort i slutten av forrige uke. 600 personer over 18 år er blitt spurt i hver av de to undersøkelsene.

— Som man roper i skogen får man svar, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun kan ikke fri seg for å se de to meningsmålingene fra Næringsrådet som et bestillingsverk fra en pressgruppe kjemper mot en kollektivennlig og miljøvennlig samferdselspolitikk i byen.

— Da bystyret vedtok å stenge Torgallmenningen for biler i 1989, kom også Bergens Næringsråd den gang med høylytte protester. I dag er det ingen som protesterer. Jeg er ganske sikker på at bergenserne også vil fornøyd over at Festplassen igjen blir en festplass når oppussingen er avsluttet, sier hun.

Strøm-Erichsen etterlyser et sterkere engasjement fra Næringsrådet sin side for å bedre miljøet for å sikre miljøskapningen i sentrum.

— Og i stedet for å kjempe imot stengning, etterlyser jeg også etter sterkere engasjement fra Næringsrådet side for å markedsføre gratisbussen mellom ByGarasjen og Sentrum.

— Næringsrådet har alltid hevdet at det var galt å stenge de 300 parkeringsplassene som var på Festplassen, før det nye parkeringsanlegget under Klosteret sto ferdig. Nå har vi fått bekreftelsen på at flertallet av bergenserne er av samme oppfatning, slår administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Helge Dyrnes fast.

Kulturlivet rammes

— Parkeringstilbudet har ikke bare blitt forringet for butikk- og servicenæringen i sentrum. Også kulturlivet rammes, mener Dyrnes, som peker på at det var først og fremst på kveldstid at Festplassen ble fylt av biler.

— Er ikke ByGarasjen og gratisbussen derfra et godt nok alternativ?

— Det gjenstår det å se. Tilbudet om gratis buss fra ByGarasjen er sikkert godt nok for noen. Men tilbakemeldingene fra de forretningsdrivende er likevel entydig negativ til byrådets parkeringspolitikk.

Dyrnes er også glad for at byrådet ga etter for å åpne Fleslandsveien for fire felt.

- Ingen motorvei

— Vi har lenge argumentert med at det er riktig å forbedre kollektivtilbudet til Sandsli og Kokstad. Men firefeltsveien til Flesland løser ikke alle problemer. Først når vi får Ringvei vest fra Birkelandskrysset og nordover, vil vi får en tilfredsstillende veiforbindelse til byens viktigste næringsområder, sier Dyrnes.

De er spurt om hva de mener om fire felts vei til Flesland, er blitt spurt om hva de mener om at det veien er planlagt med et kollektivfelt i hver retning.

Dette synes Strøm-Erichsen er merkelig.

— For byrådet er det klar forutsetning at Fleslandsveien skal utvides for å gi plass til kollektivtrafikken. Det er ikke noen fire felt motorvei vi skal bygge, understreker hun.