I sommer slo Gulating lagmannsrett fast at Fana golfklubb hadde rett til å anlegge stien tvers over Siljustøl. Nå har kommunen fått medhold i at Sæverud ikke har rett på erstatning.

Ifølge retten er inngrepet som er gjort «ytterst lite» og «bagatellmessig». Stiene rokker ikke ved Siljustøls sjarm eller egenart, mener retten, ledet av dommer Johan Giertsen.

— Vi er selvsagt fornøyd med å få medhold i skjønnsretten, sier kommuneadvokat Helge Strand til bt.no.

Sæveruds advokat, Janneche C. Lindtner, er svært misfornøyd med rettens avgjørelse. Hun varsler at sønnen til komponisten Harald Sæverud vil påkjære kjennelsen til overskjønnsretten.

Les mer i morgendagens BT.

STRIDENS KJERNE: Golfstien på Siljustøl, Harald Sæveruds gamle eiendom.
Arkiv