Mannen ble i Gulating lagmannsrett i juni dømt til tre års fengsel. Dommen er den første i Norge for menneskeha​ndel med utnyttelse av en mann til prostitusj​on.

Høyesterett har ifølge BA enstemmig avvist anken.

Anken gjalt saksbehandlingen, lovanvendelsen under skyldsspørsmålet, straffutmålingen og inndragningen. I tillegg ble det begjært ny behandling av sivile krav.

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken vil bli fremmet for Høyesterett», heter det i dommen.

— Kynisk utnyttelse

Saunaeieren, en mann på 77 år, er dømt til tre års fengsel og må betale 500.000 kroner i erstatning til den brasilianske 30-åringen.

Fra oktober 2007 til mars 2010 arbeidet den brasilianske 30-åringen ved Tropic Sauna i Bergen. Stedet skal ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett være et tilbud om sauna, bad/dusj, massasje, film og sosialt samvær for det homofile miljøet i Bergen.

Her skal den brasilianske mannen ha utført massasje både med og uten sex, og ifølge retten er det avgjørende at den tiltalte 77-åringen drev en virksomhet der «de seksuelle tjenestene fornærmede leverte var en del av denne».

— Tiltalte har kynisk utnyttet en ung mann til prostitusjon over en periode på 2 1/2 år. Omfanget av utnyttelsen burde resultert i en strengere straff, sa statsadvokat Rudolf Christoffersen som var aktor i saken i lagmannsretten til BT da.

65 kroner dagen

Dommen fra lagmannsretten omfatter også flere grove tilfeller av sosial dumping. I retten har brasilianeren forklart at han jobbet hver dag, inkludert helg, og at han hadde fri annenhver helg. Timeslønnen var på 65 kroner, siden oppjustert til 75 kroner.

Ved en spesifikk seksuell tjeneste, en såkalt «happy ending», skal den fornærmede mannen i tillegg fått utbetalt 130 kroner som fortjeneste. Han skal aldri ha fått overtidsbetaling eller helgetillegg.

Brasilianeren arbeidet uten arbeidstillatelse, og oppholdt seg ulovlig i Norge. Ifølge dommen var han avhengig av 77-åringen for å få kost og losji, og betalte etter hvert 1000 kroner i måneden for dette.