• Jeg er bitter på rettsvesenet og hadde aldri trodd jeg skulle oppleve dette, sier den 77 år gamle bergenseren.

BT møtte ham hos advokat Linda Ellefsen Eide på Advokatfirmaet Eldens kontor i Bergen. Han er den 27. personen som er funnet skyldig i menneskehandel her i Bergen.

— Psykisk påkjenning

Dommen ble rettskraftig etter Høyesterett avviste anken hans i fjor. Totalt er 42 personer dømt i Norge. I mars skal 77-åringen sone ett år i fengsel.

— De siste årene har vært en sammenhengende psykisk påkjenning. Jeg er gammel og nå skal jeg i fengsel. Jeg ble dømt til å betale en halv million kroner i erstatning og frykter jeg må selge leiligheten, sier 77-åringen.

Offeret var en søramerikansk mann i 20-årene. Han ble, ifølge domstolen, brukt til å selge sex til menn i 77-åringens sauna her i Bergen fra høsten 2007 til våren 2010.

SAUNA: I dette huset i Nye Sandviksvei holdt massasjeinstituttet Tropic Sauna til.
Tor Høvik

Da ble saunaeieren anmeldt av brasilianeren for menneskehandel. Mange homofile vanket på stedet, og hver onsdag var det gaykveld der, ifølge 77-åringen.

Den unge mannen kom til Oslo sommeren 2007, da han var 24 år. Før det bodde han i hjemlandet i Sør-Amerika, der han kom i kontakt med en amerikaner. Da amerikaneren skulle på forretningsreise i Europa, inviterte han 24-åringen til Roma.

Amerikaneren dro hjem, og den andre reiste til Oslo, der han bodde hos en nordmann, som han også hadde truffet i hjemlandet. Nordmannen betalte billetten fra Italia.

Den 77 år gamle bergenseren kjente mannen i Oslo, og snakket med ham høsten 2007.

— I 2007 skulle jeg til Cuba og trengte en vikar på saunaen. Min venn i Oslo hadde den unge sør-amerikaneren hos seg. Han hadde ikke arbeids-eller oppholdstillatelse i Norge og trengte jobb. Jeg snakket med ham, og vi ble enige om at han skulle komme hit til Bergen for å jobbe på saunaen, sier 77-åringen.

- Ikke bordell

Sør-amerikaneren bodde hjemme hos bergenseren. Første kveld hadde de sex sammen.

— Jeg følte meg smigret, sier 77-åringen.

Mannen begynte så å arbeide i saunaen. Han fikk 65 kroner timen svart.

— Det var en sauna med badstu, boblebad, solarium og massasje. Jeg startet stedet i 1984 og her møttes homofile menn i Bergen. Noen hadde sex sammen, men jeg sto aldri bak sexsalg. Stedet er beskrevet som et bordell, det var det aldri. Jeg godkjente aldri at det skulle selges sex der, sier 77-åringen.

Han forteller at den unge mannen fikk bo i hans leilighet mens han dro til Cuba høsten 2007.

- Bort i veggene

Den eldre mannen mener offeret selv solgte sex uten at han visste om det.

— Ingen av kundene som vitnet i retten forklarte at det ble solgt sex i saunaen, men både tingretten og lagmannsretten fant det bevist at søramerikaneren var utnyttet til sexsalg, sier 77-åringen.

Det ble vist til sør-amerikanerens forklaring og e-postutveksling mellom de to i dommen fra lagmannsretten.

Ifølge retten lærte 77-åringen den unge mannen til å utføre massasje, herunder massasje som inkluderte masturbering til utløsning.

— At jeg skulle lære ham å masturbere er jo bort i veggene. Det kunne jo han selvfølgelig. Når retten tror på slikt, uten at det er ført bevis for det, begynner jeg å lure, sier 77-åirngen.

- Alle opptatt av sex

— Aktor var dyktig, han fikk det som han ville, men jeg brøt sammen under prosedyren hans. Det var fælt å være i retten, alle var så opptatt av sex. Folk må forstå at sex mellom menn i enkelte homsemiljøer ikke er så forpliktende. Dommerne klarte ikke å sette seg inn i homsemiljøet. Med en homofil dommer, hadde det kanskje blitt et annet resultat, sier 77-åringen.

— Da hans amerikanske kjæreste kom til Bergen, fikk også han bo hos meg. De snakket greit sammen på engelsk, mens politiet mener han snakket dårlig engelsk. Han kom med ulike forklaringer, og dette mener man skyldes språkproblemer, sier 77-åringen oppgitt.

Sårbar situasjon

For å dømmes etter straffeloven paragraf 224 om menneskehandel er det et vilkår at man blant annet utnytter en sårbar situasjon.

Domstolen mener søramerikaneren var i en sårbar situasjon og at 77-åringen utnyttet dette. I dommene vektlegges det at sør-amerikaneren kom fra fattige kår, hadde ikke penger til å betale reisen til Europa, var i Norge uten arbeids- og oppholdstillatelse, kunne ikke norsk og var heller ikke kjent med norske forhold eller sosiale ordninger.

Retten har lagt til grunn at billetten til Bergen ble betalt av 77-åringen og han ble forespeilet en helt annen jobb enn det som var realiteten.

Han flyttet inn hos bergenseren og hadde ikke penger til egen bolig. Han innledet raskt et seksuelt forhold til 77-åringen og kom i et avhengighetsforhold til ham.

Han var arbeidsgiver og husvert, og bergenseren var betydelig eldre, slik at styrkeforholdet på ingen måte var balansert. Han arbeidet svart og hadde ikke lovlig oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse.

- Avhengig av 77-åringen

Som følge av arbeidsforholdet benyttet han seg ikke av en returbillett til hjemlandet i november 2007. Han tjente lite og var avhengig av 77-åringen for å få bolig og mat.

Med lav lønn hadde han ikke penger til bolig eller returbillett. I 2009 ble han HIV-smittet. Da var det enda vanskeligere å dra tilbake til hjemlandet fordi han ikke ville ha råd til å betale for livsviktig medisin.

Han var som følge av sin sårbare situasjon ute av stand til ikke å selge sex på saunaen, slår domstolen fast.

Retten mener at 77-åringen visste om dette og utnyttet situasjonen. Han mottok deler av inntektene som den unge mannen skaffet ved sexsalg, i tillegg til at sør-amerikaneren trakk kunder til saunaen.

— Dette er første sak der en mann er dømt for menneskehandel ved å utnytte en annen mann. Jeg føler det var en prestisjesak for politi og påtalemyndighet, sier 77-åringen.

— Bergenspolitiet har jo de fleste sakene med menneskehandel her i landet. Hadde dette skjedd i et annet politidistrikt, hadde jeg neppe blitt domfelt. Det fatale var at da jeg kom hjem fra Cuba, ville han søke om arbeids- og oppholdstillatelse, fordi han likte seg så godt i Norge og Bergen. Det var da han ikke benyttet seg av returbilletten, i påvente av UDs avgjørelse, sier 77-åringen.

- Feil lovanvendelse

Hans forsvarer Linda Ellefsen Eide er uenig i dommen, selv om Høyesterett har stadfestet den.

— Vi mener at lovanvendelsen var feil. Straffeloven paragraf 224 fikk en for vid anvendelse, noe vi har sett ofte skjer Svært mange mennesker som kommer fra vesentlig mindre utviklede land enn Norge, vil alltid være i en sårbar situasjon når de kommer hit, men å ta dette til inntekt for å dømme for menneskehandel, blir etter min mening feil, sier hun.

— I denne saken hadde fornærmede fast arbeid i hjemlandet, og det er slått fast at det ikke skjedde noe straffbart med hans reise hit, sier advokaten.

— Han hadde rundt 20.000 kroner utbetalt i måneden fra saunaen og beveget seg fritt. Han sendte penger hjem, og min klient betalte norskkurs for ham. Det er lite sannsynlig at han var redd for å ta kontakt med norske myndigheter ettersom han ventet på en avgjørelse om opphold fra UDI og UNE frem til 2009. Det er imidlertid lite å gjøre nå. Dommen er rettskraftig, men jeg mener altså at denne dommen er feil. Min klient utnyttet ikke fornærmedes sårbare situasjon, legger Ellefsen Eide til.

Hun mener 77-åringen gjorde seg skyldig i brudd på skattelovgivningen ved ikke å betale skatt og utlendingsloven ved bruk av ulovlig arbeidskraft, og ikke bestemmelsene om menneskehandel.

— At den tvilen som kom frem i retten, gavnet fornærmede, og ikke tiltalte, har min klient, vitnene som stilte i retten og jeg problemer med å akseptere, sier Eide.

Tilbakeviser kritikken

Rudolf Christoffersen var aktor i saken og sier dette:

— Tiltalte ble dømt både i tingretten og i lagmannsretten, og Høyesterett kom til at retten hadde lagt en korrekt forståelse av loven til grunn.

— Fornærmede var i en sårbar situasjon når utnyttingen fant sted. Misbruk av sårbar situasjon er et spørsmål om vedkommende har et reelt og akseptabelt valg. Uten reell valgfrihet vil ikke et reelt samtykke være mulig. Ressurssvake mennesker med liten eller ingen utdannelse er ofte lette å utnytte, særlig i de tilfeller hvor de oppholder seg ulovlig i landet. Menneskehandel handler ikke om offerets moral, men om utnytting. Det er utnyttingen som er straffebelagt, påpeker Christoffersen.

Sør-amerikaneren har siden fått opphold i Norge. Hans bistandsadvokat viiser til de rettskraftige dommene og ønsker ikke å kommentere saken.