— Det var nesten bare skinn og bein igjen. Det så ut som om andre dyr hadde herjet der. Deler av sauen lå spredt rundt, forteller turgåer Øivind Heggstad fra Sotra.

Fredag tok han turen til fjells. Målet var Gullfjellstoppen, men på veien oppdaget han kadaveret 200 meter øst for nordenden av Svartavatnet. Vannet ligger ved foten av Gullfjellstoppen og er en del av vannforsyningen til Bergen.

— Det ser ikke særlig bra ut, når slikt ligger rett i vannkanten til en drikkevannskilde, sier 23-åringen, som tror kadaveret kan ha ligget der lenge. Han undersøkte dyret for å se etter øremerke, men sauens øre var borte.

Får siste reise i helikopter

Vann- og avløpsetaten i Bergen får flere ganger i året melding om døde dyr nær drikkevannskilder. Senest 25. september i år ble en død sau hentet ut fra Gullfjellet, opplyser Ivar D. Kalland, fagdirektør for Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

— Vi får mellom tre og seks slike meldinger i året, anslår Kalland.

— Hvor farlig er slike kadavre for drikkevannet vårt?

— Det høres gjerne fælt ut, men dette er ting anlegget er dimensjonert for å takle. Vannet blir renset og desinfisert med både klor og UV-stråling. Det skal være tilstrekkelig.

— Hvilke rutiner har dere for å kontrollere nedbørsfeltene til drikkevann?

— Vi inspiserer nedbørsfeltene jevnlig. Gullfjellet er så stort at de fleste meldingene om døde dyr kommer fra turgåere. Dyrene fraktes ut med helikopter, sier Kalland.

- Råtner fort

Han er glad for at folk tar kontakt, når de ser noe unormalt med vannforsyningen, og skal se til at kadaveret ved Svartavatnet fjernes raskt.

Veterinær og saueeier Karl Lunde mener kadaveret ikke nødvendigvis har lagt lenge ved Svartavatnet.

— Alt fra en uke til fjorten dager er det bare ull og bein igjen av sauer som dør i fjellet, sier veterinæren.

Andre dyr har tydligvis herjet med sauen, og deler av den lå spredt langs Svartavatnet ved foten av Gullfjellstoppen.
Øivind Heggstad