• Heter du Hansen? spurte sykepleieren, og satte sprøyte på feil pasient.

En sykepleier i Helse Førde skulle sette insulinsprøyte på en pasient med diabetes, men sjekket ikke navnebåndet til pasienten før sprøyten ble satt. Det er avisen Firda som omtaler hendelsen.

I stedet spurte vedkommende bare:

— Heter du Hansen?

— Ja, svarte pasienten.

Dermed fikk pasienten en sprøyte med insulin, til tross for at vedkommende slett ikke hadde diabetes.

Hansen mest pop

Hansen er det desidert mest brukte etternavnet i Norge. Hele 54.000 hadde dette som etternavn i 2013, ifølge SSB.

Pasienten måtte følges opp ekstra med måling av blodsukker i ett døgn etter hendelsen, men fikk ifølge helseforetaket ingen varig skade etter å ha fått insulinen.

Bedrer rutinene

Årsaken til feilmedisineringen var sykepleieren ikke sjekket pasientens navnebånd. Alle som blir innlagt skal ha på seg navnebånd. Dersom de ikke har dette, skal sykepleier be pasienten fortelle sitt eget navn og fødselsdato.

Sykepleieren som gjorde feilen i Helse Førde, skal ikke ha vært godt kjent med sise rutinene. Helse Førde skriver på sine nettsider at de har gjort tiltak for å hindre at lignende hendelser skjer igjen.