• Skal hindre tilsvarende ulykker.

Anne Korsøen (47) omkom torsdag morgen da hun ble påkjørt av Bybanen ved holdeplassen i Mårdalen, mellom Nesttun og Lagunen. Vitner sier at kvinnen kom løpende ned trappene til stoppet og skulle krysse sporet, da hun ble truffet av vogn-settet som kom fra Lagunen i retning sentrum.

Fredag ble det satt opp et gjerde på stoppestedet.

— Dette er et strakstiltak for å hindre tilsvarende ulykker frem til havarikommisjonens rapport er klar, sier sikkerhets- og kvalitetssjef Ivar Gubberud i Bybanen as til BT.

Han vil ikke spekulere i om det vil komme opp noe permanent gjerde på stedet.

— Det har vi ikke diskutert ennå, sier Gubberud.

- Gjerder ikke inn alt

Flere naboer etterlyste flere sikkerhetstiltak ved bybanestoppet etter ulykken torsdag.

— Jeg synes det er utrolig at de ikke har trafikklys her, sa Håkon Müller Thomassen (14), som ble vitne til ulykken.

Sikkerhetssjef Gubberud understreker at selv om de nå setter opp et gjerde her, vil ikke bybanetraseen generelt bli mer inngjerdet enn før.— Det er ikke et mål å gjerde inn hele bybanen. Man skal huske på at Bybanen er et transportmiddel som kjører i byen på samme måte som biler og busser. Det er ingen prinsipiell forskjell på Bybanen og annen trafikk som fotgjengere må passe seg for, sier Gubberud, som presiserer at han ikke uttaler seg om torsdagens ulykke spesielt.

— Vi kan ikke gjerde inn alle fortau og sikre alt på alle måter. Dessuten ser vi at der vi setter opp gjerder, hopper unge mennesker gjerne over dem, sier Gubberud.

Ikke tiltak andre steder

Ifølgeberegningerutført for Bybanen AS i 2011, vil normalt tre personer bli alvorlig skadet i en bybaneulykke i løpet av to år, men det har ikke vært noen ulykker av et slikt omfang før torsdag.

— Bybanen er et helt nytt anlegg, bygget etter de mest gjennomtenkte trafiker for bybanetrafikk. Så vi har lavere ulykkesstatistikk enn andre sammenlignbare byer. Nå vil vi ha et internt møte og drøfte det som har skjedd, og legge opp et videre løp etter det. Men det er politiet og Havarikommisjonen som undersøker saken og vil komme med en rapport om denne ulykken, sier Gubberud.

Ifølge sikkerhetssjefen er det ikke aktuelt med tiltak andre steder langs bybanetraseen etter ulykken.

— Det er gjort nøye vurderinger om nødvendige sikkerhetstiltak under byggeprosessen. Vi har ikke noe grunnlag i dag for å gjøre hastetiltak andre steder. Frem til ulykken har det ikke vært indikasjoner på spesielle farepunkter. Så denne ulykken kom veldig uventet på oss, sier Gubberud.

- Godt ivaretatt sikkerhet

Vognfører og hovedverneombud Arne Egil Landaas i Fjord1 Partner tror ikke flere gjerder er løsningen.

— Da måtte det vært gjerder langs hele banen. Når det er valgt en åpen løsning for Bybanen må trafikantene bli mer oppmerksomme i stedet, sier han.

Landaas mener sikkerheten på strekningen mellom Nesttun og Lagunen er godt ivaretatt.

— Her er det bare ett kryss, og det er lysregulert. Det er også gjerder på utsatte steder. Ved holdeplassene reduserer vi alltid farten til 35 km/t, og her er det vanskelig å ha for mye gjerder, siden folk skal gå på og av.

- Enkelte tar stor risiko

— Er fotgjengere og bilister blitt flinkere til å forholde seg til Bybanen i trafikken?

— Nei, det vil jeg ikke si. Grunnen til at det er færre ulykker nå enn da banen var ny, er at vognførerne har fått mer erfaring og er blitt flinkere til å forutse hendelser i trafikken. Men det er jo selvfølgelig en grense for hvor mye vi klarer å observere.

Landaas mener tunnelåpninger og holdeplasser er spesielt utsatt.

— Mange fotgjengere fokuserer veldig på vognen som står på holdeplassen, og løper over veien uten å tenke på at det kan komme en vogn i motsatt retning. Enkelte tar en stor risiko for å spare noen meter eller minutter.

Han peker på at bybanevognene passerer hverandre hvert to og et halvt minutt, og at fotgjengerne derfor må være veldig oppmerksomme når de krysser sporet.

ULYKKESSTEDET: Kvinnen (47) ble påkjørt her på Mårdalen holdeplass i Fana.
RUNE MEYER BERENTSEN