RUNE CHRISTOPHERSEN

Dermed er et foreløpig punktum satt for eiendomstvisten som har ridd NHF som en mare de siste månedene.

Bergen tingrett har i en midlertidig kjennelse slått fast at NHF har eiendomsrett til bygningen, frem til rettskraftig dom i hovedforhandlingen. Dersom saken blir anket, kan det ta flere år.

I mellomtiden risikerer utbryterne erstatningssøksmål. Nå må de se seg om etter andre steder å være.

— Vi har andre lokaler i kikkerten. Vi har flere kontakter, og det er ting på gang, sier styreleder Trond Eigil Ljosheim, som leder utbryterne.

— Hvor mange medlemmer har foreningen deres?

— Det har vi ikke fullstendig oversikt over.

Ubetalte regninger

Ljosheim tror ikke NHF vil makte å drive Kokstadvegen 46.

— Ta en sjekk om noen måneder, da vil du se at tilbudet vi bygd opp til beste for medlemmene er borte vekk.

Fylkesleder Ingeleiv Haugen i NHF Hordaland sier de vil prøve å fortsette driften av eiendommen.

— Det er målet vårt. Men for øyeblikket er den økonomiske situasjonen så uavklart at det er vanskelig å gi noe løfte, sier hun.

Blant annet skal det ha ligget ubetalte regninger for over en halv million kroner igjen etter utbryterne da de forlot NHF. Det foreløpige regnskapet i lokallaget viser et underskudd på to millioner kroner.

Haugen er lettet over at utkastelsen skjedde uten problemer.

— Jeg er glad for at dette gikk stille og rolig for seg. Nå skal vi få ro i forbundet, og bruke kreftene på det som egentlig er oppgaven vår. Denne konflikten har tatt altfor mye tid, sier hun.

NHF Bergen har nå valgt nytt styre, etter at lokallaget har ligget brakk siden mars. Det nye styret skal få hjelp av minst en ekstern rådgiver til å få orden på økonomien og driften i laget.