Politiet fikk beskjed om dødsfallet til en mann i 20-årene klokken 06.16. Da var MS «Bergensfjord» på vei inn til Bergen. Skipet var etter ruten i Bergen klokken 08.

— Vi kan bekrefte at det ble meldt fra båten at de hadde oppdaget at de hadde en død mann om bord på vei til Bergen, sier operasjonsleder Ole Jakob Malmo ved Hordaland politidistrikt.

Satt i arresten

Han sier politiet har vært på stedet, og har opprettet sak. Han sier etterforskningen vil holde frem i dag.

Administrerende direktør Ingvald Fardal i Fjord Line bekrefter at det har vært et dødsfall om bord i MS «Bergensfjord». Han bekrefter at den omkomne satt i skipsarresten da han ble funnet.

— Det er korrekt. Han ble tatt hånd om av personalet kvelden før og satt i arresten, sier han.

Politiet brukte formiddagen i mandag til å avhøre mannskapet.

— De gjorde et grundig arbeid og intervjuet alle som hadde vært involvert, og gjør nå en skikkelig breddevurdering av det hele, sier han.

- Jevnlig tilsyn

Fardal ønsker ikke å gå inn på årsaken til at mannen havnet i skipsarresten.

— Årsaken til at en person havner i arresten er enten at han er et sikkerhetsproblem for andre gjester eller personalet, eller at personen ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Eller en kombinasjon av de to, sier han.

Ifølge Fardal er det alltid minst to sikkerhetsvakter på jobb, hele døgnet. Disse har ansvaret for at ro og orden ivaretas om bord. Direktøren sier at vaktene fører jevnlig tilsyn med passasjerer som tas i arrest.

Skal sjekkes ofte

— Tilsynet utføres både gjennom fysisk kontroll av vedkommende inne på cellen, og ved at vaktmannskap følger med via overvåkingskamera.

- Hvor ofte sjekkes arrestantene?

— Jeg kan på stående fot ikke si nøyaktig hvor hyppig denne kontrollen gjøres, men vi har strenge rutiner for slikt tilsyn, sier Fardal.

I 2006 døde en 21 år gammel mann mens han ble holdt i arrest på et Color Line-skip. Tre år etter kom forskriften om bruk av skipsarrest om bord på norske skip.

Ifølge forskriften skal det føres tilsyn med arrestanten hver time, med mindre omstendighetene tilsier hyppigere tilsyn. Forskriften er sydd over samme mal som politiets arrestforskrift.

Forskriften sier også at behovet for helsehjelp skal vurderes før vedkommende blir satt i arrest.

Skip uten lege

Skipet hadde ikke lege om bord.

— Nei, men førstestyrmann er utdannet og trent i førstehjelp og gjenoppliving. Han ble umiddelbart tilkalt, sier Fardal.

Han ønsker ikke å kommentere dødsfallet noe nærmere, og viser til at politiet har innledet etterforskning.

— Men dette er veldig trist, og noe vi tar svært alvorlig, sier Fardal.

Dro tilbake

MS «Bergensfjord» har vært i drift siden 1993, og har kapasitet til 840 passasjerer. Etter det BT får opplyst, skal det ha vært 400–500 passasjerer om bord på denne aktuelle turen.

Etter at politiet hadde gjort sine undersøkelser, dro skipet i retur etter ruten klokken 13 fra Bergen til Hirtshals via Stavanger.