Dette er et samarbeidsprosjekt mellom private og offentlige aktører, som også har som formål å fremme verdiskapning i Bergen og Hordaland. I tråd med scenariearbeidet vil den nye næringsplanene prioritere:

  • Innovasjon og entreprenørskap. I denne sammenheng betyr det summen av gründere, aktive eiere, forskning og utvikling.
  • En videreutvikling av hav-, kyst-, og energinæringene, hvor regionene allerede står sterkt.
  • Kultur— og opplevelsesnæringene skal også prioriteres. Dette er for å tydeliggjøre kultur som grunnlag for næ ringsutvikling.