— Det har vært et bevisst valg. Barn er de mest sårbare ofrene, sier Rudolf Christoffersen, politiadvokat i spesialgruppen Exit.

Gruppen ble opprettet i august 2009, med ansvar for sex-kjøp, hallik- og menneskehandelsaker. I 2010 har store saker innenfor menneskehandel dominert.

- Større enn vi så for oss

  • Etter at barn begynte å dukke opp som ofre for menneskehandel, har vi satt mye inn på å etterforske disse sakene grundig. Omfanget av straffbar virksomhet knyttet til bruk av barn synes å være langt større enn vi så for oss. Dessverre, sier Christoffersen.

Spesielt to store saker kostet tid og penger i fjor - begge med flere mindreårige involvert:

  • Barneslave-saken: Tre jenter og en gutt fra Litauen skal ha blitt tvunget til butikktyverier i Bergen og omegn. Saken oppsto høsten 2009. I mars i fjor ble en litauisk mann (30) arrestert i saken. Rett før jul ble den andre siktede arrestert av polsk politi, etter internasjonal etterlysning.

Rom-saken Hvis disse sakene ender med tiltale og rettssak, vil de bli de første i norsk rett som handler om tvangsutnyttelse av barn til kriminalitet.

— Vi har gjort noe banebrytende i norsk sammenheng, sier Christoffersen.

Tett på sex-kunder

Også innenfor ansvarsområdet sex-kjøp har barn stått i fokus i 2010, sier Christoffersen. Selv om tallet på anmeldte sex-kunder falt kraftig fra 2009 til 2010, vil han ikke si at saksfeltet er blitt nedprioritert.

  • Vi har gått en del sex-kunder nærmere etter i sømmene. Når vi har avdekket kjøp av sex fra barn, eller overgrep mot barn, har vi prioritert det høyt. Det har gitt flere saker som nå følges opp av andre avdelinger i politiet, sier Christoffersen.

**Les også:

— Minner veldig om taternes liv i Norge**