— Dette er det største fornyelsesprosjektet i Bergen i nyere tid, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen stolt. Iført sikkerhetshjelm og gul vest står han på nye Lagunen bybanestasjon og forteller om planene for Lagunen og investeringsplanene for samferdsel i 2013.

— 1,5 milliarder skal investeres i løpet av året, sier han.

Snaut én milliard av dette skal brukes på Bybanen. Stasjonen på Lagunen er allerede ferdig utbygd, og etter planen skal første prøvekjøring hit skje i begynnelsen av desember, kan Nilsen fortelle.

— Vi håper fanabuene tar like godt imot Bybanen som sentrumsbeboerne.

Tredobler sykkelsatsing

Et annet satsingsområde er bevilling til sykkeltiltak, som får 85 millioner i 2013. Det betyr at det brukes tre ganger så mye penger på sykkel i perioden 2010–2013 som 2006–2009. Økt investeringsnivå innebærer flere nye sykkelveier, samt sykkeltellere for syklende inn mot sentrum.

— Hvor mange kilometer ny sykkelvei kan bergenserne vente seg?

— Det er vanskelig å svare på, blant annet fordi en kilometer sykkelvei ikke har en fast pris, men er mye dyrere i sentrumsnære strøk, sier byråd Filip Rygg.

— Men det er flere konkrete eksempler, som Lars Hilles gate og Totlandsveien, som nå får sykkelfelt.

Trygg Trafikk ikke tilfreds

Etter planen skal 40 millioner investeres i trafikksikkerhetstiltak i 2013. Det aller meste av disse pengene går til sikring av fotgjengere.

— Det er vel og bra, sier Arne Aase i Trygg Trafikk.

— Å sikre fotgjengerne er en viktig jobb. Men vi savner bevilgninger til holdningsskapende tiltak, som er svært viktig for å få ned dødstallene, sier han.

Han peker på at 90 prosent av trafikkulykkene skjer som følge av menneskelige feilvurderinger.

— Det kan man ikke bygge seg vekk fra.

Ringveien får 370 millioner

Foruten de 993 millionene til Bybanen, og de 224 millionene til de såkalte sekkepostene, er det bevilget 370 millioner til Ringveg vest.

— Nå er to tredeler av tunnelene ferdig utsprengt, og til neste år starter elektroarbeidet opp, sier Tom-Christer Nilsen.

— Ringveg vest bidrar til å forkorte reisetiden. Mange har fått kortere vei mellom jobb og hjem ved at vi har fått vekk noen viktige flaskehalser, sier han.

Sammenlignet med forutsetningene i handlingsprogrammet 2010–2013 blir det neste år høyere bompengeinntekter enn bystyret forutsatte. Det skyldes hovedsakelig de nye bompengesatsene, som trer i kraft 1. januar 2013.

— Økt bompengesats gir en dobbel gevinst, i form av økt handlingsrom og redusert trafikk, sier Rygg.

Verdensrekord i planlegging

— Det er jo selvsagt et problem at utbygging tar tid, sier Nilsen.

— Planlegging er dyrt. Norge har nok verdensrekord i antall år fra planlegging til ferdigstilling, og det er et nasjonalt problem.

Men Nilsen finner snart igjen entusiasmen:

— Her på Lagunen skjer det store ting. Nå bygger vi kino, parkområder, egentlig en helt ny by i byen. Det er tidenes transformasjon.

Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter
TAR SATS: - Det største fornyelsesprosjektet i Bergen i nyere tid, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (til h.) om planene for Lagunen og investeringsplanene for samferdsel i 2013. Her sammen med byråd Filip Rygg.
Odd Mehus