Det er VG som i dag skriver at konklusjonen til Statens vegvesen i den såkalte øst-vest-utredningen er denne:

Vegvesenet å satse på opprusting av E134 gjennom Buskerud og Telemark, over Haukeli og til Odda. I tillegg vil vegvesenet anbefale riksvei 7 og 52 over Hemsedalsfjellet og til Lærdal, som den andre fjellovergangen det skal satses på.

Dropper tunnel under Vidda

Det betyr i så fall at riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 Hol-Aurland og E16 over Filefjell gikk tapende ut av kampen. Og det betyr at det neppe bli aktuelt å bygge tunnel under Hardangervidda med det første, slik en rekke kommuner og næringsliv i Hardanger og Hallingdal har ment vil være den beste løsningen.

Riksvei 7 er den mest brukte veien sommerstid, fordi den er kortest og fergefri etter at Hardangerbrua åpnet. Men om vinteren er veien ofte stengt på grunn av værforholdene.

E 134 over Haukeli er mest aktuell for områdene i Sunnhordland og Haugalandet, mens bergensere må ta ferge over Hardangerfjorden for å komme seg til veien.

— Målet er å få til veiforbindelser mellom øst og vest med 100 prosent åpningstid, hele året og hele døgnet. Det mener vi er mulig, med tunneler og andre tiltak, sier Hans Silborn til VG.

Hønefoss - Oslo får motorvei

Han er fagdirektør i Vegvesenet og har ledet utredningsarbeidet, men vil ikke røpe konklusjonen.

Silborn forteller likevel at to viktige forutsetninger er lagt til grunn:

  • Ny vei gjennom Sokna har kuttet reisetiden over Hardangervidda, Hemsedal-Lærdal, eller Hol til Aurland med 20-30 minutter
  • Strekningen mellom Sandvika og Hønefoss er snart i arbeid, og innen 1.februar skal Vegvesenet og Jernbaneverket presentere forslag til en felles trase for motorvei og jernbane fram til Hønefoss. Innen 10-15 år skal ny vei og ny jernbane som kraftig forkorter reisetiden fra Oslo, stå klar.
  • I alle våre beregninger har vi lagt til grunn at det kommer en motorvei fra Oslo til Hønefoss om ikke så veldig mange år, sier Hans Silborn til VG.

Øst-vest-utredningebn skal legges frem onsdag morgen.