Transportøkonomisk institutt (TØI) evaluerte tiltakene Bergen kommune satte i verk mot luftforurensningen forrige vinter.

Konklusjonen var at ingen tiltak hadde noe effekt på bilkjøringen, og dermed heller ikke på forurensingssituasjonen.

Det var kun ett unntak:

Da par— og oddetallskjøring ble iverksatt fredag 15. januar, gikk trafikken markant ned. I rushet inn mot sentrum var trafikken redusert med mellom 25 og 30 prosent.

Prøver igjen

Anbefalingen til TØI var ganske enkel:

«Alle de andre tiltakene, med unntak av informasjonstiltakene, kan trolig med fordel holdes unna en beredskapsplanen for håndtering av akuttsituasjoner», het det i rapporten.

Men tiltakene forskerne ville ta ut, er fortsatt en del av beredskapsplanen til Bergen kommune.

— Før vi eventuelt iverksetter datokjøring skal vi sette i verk de øvrige tiltakene, sier konstituert informasjonsdirektør i Bergen kommune Elisabeth Farstad.

Det betyr at sambruksfelt, ekspressbusser og parkeringsrestriksjoner hentes frem først.

- Hva er vitsen med å innføre slike tiltak når transportforskerne sier at de ikke har noen effekt?

— Det er et ganske godt spørsmål. Men disse tiltakene henger sammen. Vi vil blant være avhengig av at ekspressbussene er på plass før vi eventuelt innfører datokjøring. Vi kan ikke si at bergenserne må la bilen stå uten at vi har alternativer, sier hun.

Ingen bøter

Farstad understreker at politiet fortsatt ikke har mulighet til å bøtelegge bilister som bryter datokjøringen.

— Helsevernloven gir oss mulighet til å innføre datokjøring, men sanksjonene mangler. Etter det jeg kjenner til, vil en forskrift som gir en slik hjemmel først komme i mars neste år, sier hun.

- Hva er da hensikten med datokjøring?

— Vi så jo at bergenserne forholdt seg til dette da ordningen kom forrige vinter. Men dette er et drastisk tiltak. Vi vil ta grundige vurderinger før vi går til et slikt skritt, sier hun.

Værmeldingen er fortsatt ikke særlig lystige for plagede bergensere. Det skal bli kaldt og lite vind helt frem til mandag om en drøy uke.

Beredskapsgruppen i Bergen kommune vil trolig ha en gjennomgang tidlig mandag morgen, men Farstad utelukker ikke at de blir kalt sammen allerede i kveld.

— Uansett vil det ikke komme noen tiltak før vi har fått ut grundig informasjon. Det er ikke noe poeng å sette i verk noe som helst dersom folk ikke vet om det, sier hun.

Hva syns du om kommunens strategi?