• Den viser at faktaene til kommunen ikke er korrekt, sier advokat Eivind Pundsnes.

Det var prosessfullmektig Eivind Pundsnes som i februar i år stevnet Bergen kommune til tingretten med krav om erstatning på til sammen 90 millioner kroner på vegne av 38 boenheter.

Senere viste beregninger at full rehabilitering av boligkomplekset vil komme på ca. 115 millioner og at det derfor ville bli mye billigere å rive enn å bygge nytt.

— Store konsekvenser

— Det vil få store økonomiske konsekvenser for dem hvis de taper, sier Pundsnes.

Høsten 2009 undersøkte prosjekteringsfirmaet Multiconsult på oppdrag fra beboerne, bygningen og grunnen under den. Rapporten konkluderte med at Bergen kommune er ansvarlig for at grunnvannet i området er sunket og at dette høyst sannsynlig er årsaken til at 15 leiligheter i bygården er erklært som farlig å bo i.

— Kommunen bestrider dette og har i ettertid også innhentet en sakkyndig vurdering, sier Pundsnes.

Viser til gamle dokumenter

Kommuneadvokat, Eirik Tertnes, står fast på at kommunene ikke mener det er grunnlag for ansvar.

— I grove trekk har vi funnet dokumentasjon på at det allerede ved oppføringen i 1920 var fundamenteringsproblemer. Der var også setningsskader flere år før tunnelen kom, sier Tertnes.

— Multiconsult har laget en ny rapport på vegne av beboerne som viser at faktaene til kommunen ikke er korrekt. Vi har også utført gravearbeider i området, som underbygger den første rapporten, sier Pundsnes.