På neste års budsjett bevilger byrådet 100.000 kroner, som skal øremerkes tiltak som sikrer økt rekruttering til buekorpsene. Samt økt fokus på likestilling.