I fjor reiste 320 studenter fra Vestlandet for å begynne på sivilingeniørstudiet ved NTNU i Trondheim. Mange av dem blir borte fra Vestlandet for godt.

— Vestlandet er den mest industritunge regionen i Norge. Vi skal utdanne flere innen teknologifag i vår region, og beholde dem her, sier dekan Ole-Gunnar Søgnen ved Høgskolen i Bergen (HiB).

Mastergrader

Utdanningsinstitusjonene som nå går sammen om å rekruttere studenter, er Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Ålesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund, Universitetet i Bergen og Sjøkrigsskolen.

Skolene tilbyr fra høsten av ulike mastergrader innen teknologi, som tilsvarer den tradisjonelle sivilingeniørutdanningen, og en rekke andre teknologi- og ingeniørfag. Til sammen har de seks utdanningsinstitusjonene over 1100 studieplasser.

— Mens vi før til en viss grad har konkurrert om de samme studentene, samarbeider vi nå om å tilby en stor bredde av teknologifag, sier Søgnen.

Denne uken sendes en flunkende ny brosjyre ut til veiledere i videregående skole for å informere elevene om nysatsingen.

Hopp fra skole til skole

Skolene tilbyr tre- og femårige utdanningsløp innen blant annet fysikk, kjemi, bioteknologi, havbruk og IKT.

Helt konkret betyr samarbeidet at studenter kan ta første året på ingeniørutdanningen i nærmiljøet i Førde, for så å reise til Bergen for å fortsette på en bachelorgrad ved Høgskolen i Bergen.

Utdanningen kan så fullføres med en master ved Universitetet i Bergen. Hittil har slike hopp mellom utdanningsinstitusjonene i løpet av utdanningen vært nærmest umulig.

Næringslivet i regionen hilser samarbeidsprosjektet velkommen.

— Vi er bekymret for den dårlige rekrutteringen innen realfag. Vi trenger flere fagfolk, og slike tiltak er viktige for å sikre næringslivet nok kompetente folk, sier plassjef Inge Husefest ved Siemens i Bergen.

Fra klasserom til jobb

Teknologiselskapet Siemens har stort behov for kompetanse, og driver bevisst rekruttering i Bergen. Siemens arbeider blant annet innen energibransjen, olje- og gassbransjen og helsevesenet. Selskapet har hovedentreprisen på bygging av gasskraftverket på Kårstø.

For å sikre seg nok fagfolk, henter Siemens studenter ut fra klasserommene ved Høgskolen i Bergen. I fjor rekrutterte de 12 av 20 nyansatte herfra.

— Vi jobber bevisst for å få inn unge og dyktige folk. Utdannelse er ferskvare, og disse har en kompetanse som er viktig for oss. Når vi rekrutterer lokalt, sikrer vi oss også stabil arbeidskraft, sier Husefest.

- Store utfordringer

Kevin Denton ble huket til sommerjobb ved Siemens i Bergens i 2004 mens han tok utdanning som elektronikkingeniør ved HiB. Siden har han hatt jobb innen programmering. I går reiste han på jobb ved Osebergs feltsenter.

Camilla Tennebekk ble rekruttert til Siemens etter utdanning både fra høyskolen og Universitetet i Bergen. Nå jobber hun med informasjonssystemer til olje- og gassindustrien.

— Mange nyutdannede får store utfordringer her. Kombinasjonen mellom jobbing på land og litt off-shorearbeid er spennende, sier Tennebekk.

FRA HØYSKOLEN TIL SIEMENS: Kevin Denton og Camilla Tennebekk har elektronikk- og it-utdanning fra Høgskolen og Universitetet i Bergen. Begge jobber mot olje- og gassindustrien.
GIDSKE STARK