• For at det nye Autopass-systemet skal lønne seg må størsteparten av bilistene i Bergen ha abonnement. Det sier Tore Skulstad i Bro og Tunnelselskapet AS.

— Selv om man bare kjører gjennom bompengene noen få ganger i året, kan man abonnere på Autopass. Abonnementet er ikke tidsbegrenset.

I Trondheim, der Autopass-systemet har vært i bruk siden 1991, er brikkeandelen 85 prosent. Skulstad håper på like stor andel i Bergen.

Sender ut faktura

Det nye fakturasystemet er fremdeles under utvikling. Men etter det BT forstår legges det opp til at de som velger å kjøre uten brikke, og besøkende, vil få tilsendt regning en gang i måneden.

— Det vil uansett lønne seg å sende ut faktura. Lønnskostnadene blir betraktelig lavere, sier Skulstad.

Han understreker at de ikke vil legge gebyr på utsendingen, men det kan bli en ekstrakostnad når regningen betales i banken.

Kontantbrikke

I går skrev Bergens Tidende om problemer med personopplysningsloven i forhold til fotografering av brikkeløse biler.

Etter det BT erfarer jobbes det med en kontantbrikke hvor man kjøper et visst antall klipp. Den vil være helt uavhengig av bilnummer og sørger for at fotografiet av bilen blir slettet dersom registreringen går greit.

Ingen i veivesenet ønsker å fortelle så mye om denne brikken, da flere mener den er et dårlig alternativ til å tegne abonnement.

— Grunnen er at man ikke får rabatter og man har heller ikke klagerett dersom registreringen ikke blir gjort og regning blir sendt ut i ettertid, forklarer Reidun Instanes i Statens vegvesen region Vest.

Hvor en slik brikke blir å kjøpe er fremdeles usikkert. Mulige alternativ er internett, i bomstasjonene før nedlegging eller på bensinstasjoner.